avatar
Hüseyin DOĞAN Doç. Dr. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Yayın 30 Hakemlik 14 CrossRef Atıf 13
30 Yayın
14 Hakemlik
13 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Kelam

Kurum

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

0

1

549

Yayınlar

0

99

0

320

Sempozyum Tanıtım: Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.818983
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 494

0

494

1

549

Aile İçi Çocuk Eğitiminde Takip Edilecek Temel Dinî ve Ahlâkî İlkeler
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.726740
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 684

0

684

İMÂM MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE TE’VÎL KAVRAMI VE İȘLEVİ
Yayın Bilgisi: 2019 , Diyanet İlmi Dergi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 424

0

424

Muhammed b. Kerrâm ve Tasavvufî Düşüncesinin Temelleri
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.562438
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1280

0

1280

Alevî-Bektâşî Kültürde Nübüvvet İnancı
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.530641
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6540

0

6540

0

3433

Kars Caferîlerinde Dinî İnanç ve Sosyal Pratikler
DOI: 10.18403/emakalat.309389
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3754

0

3754

0

1343

İbn Fûrek’te Ulûhiyyet
Yayın Bilgisi: 2017 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.290783
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1529

0

1529

Orta Asya Tasavvuf Anlayışının Anadolu Halk İnançları Üzerindeki Etkisi
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.295281
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4492

0

4492

İslâm Kelâmcılarına Göre Cedel Yönteminin Uygulama Alanı ve Pratikteki Yansımaları
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.295279
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4777

0

4777

ORTAÇAĞ HORASANINDA SAPKIN BİR POLİTİKA: NİŞABUR KERRÂMİYYESİ
Yazarlar: Margaret Malamud, Hüseyin DOĞAN
Yayın Bilgisi: 2015 , KADER Kelam Araştırmaları Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2414

0

2414

İ'caz Kavramı ve Kur'an'ıın Mu'cizeliği Meselesi
Yayın Bilgisi: 2014 , KADER Kelam Araştırmaları Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1853

0

1853

Emevi Dönemi Haricî İsyanları
Yazarlar: Hüseyin DOĞAN , Abd Al-ameer 'ABD DIXON
DOI: 10.18403/emakalat.37248
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5981

0

5981

Muş-Varto Alevilerinden Dini Anlayış ve Sosyal Yaşantı
Yayın Bilgisi: 2014 , KADER Kelam Araştırmaları Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3631

0

3631

0

4822

0

1192

Ebu'-l-Hasan el-Eş'ari ve Kelamdaki Yöntemi ÜZerine (II)
Yayın Bilgisi: 2013 , KADER Kelam Araştırmaları Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1778

0

1778

Saffari İmparatorluğunun Yapısı ve Yönetimi
Yazarlar: Clifford Edmund BOSWORTH, Hüseyin DOĞAN
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3230

0

3230

0

1052

Ebu'lHasan el-Eş'ari ve Kelamdaki Yöntemi Üzerine
Yayın Bilgisi: 2013 , KADER Kelam Araştırmaları Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2226

0

2226

0

5368

Fırak Müellifi 'Abdulkahir el-Bağdadî'de "İman" Kavramı
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2643

0

2643

Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4567

0

4567

Te'vil Üzerine
Yazarlar: Muhammed B. Salih EL-'USEYMÎN, Hüseyin DOĞAN
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2735

0

2735

0

4636

0

1165

Yayınlar

1

0

320

Aile İçi Çocuk Eğitiminde Takip Edilecek Temel Dinî ve Ahlâkî İlkeler
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.726740
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 684

1

0

684

İbn Fûrek’te Ulûhiyyet
Yayın Bilgisi: 2017 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.290783
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1529

2

0

1529

İslâm Kelâmcılarına Göre Cedel Yönteminin Uygulama Alanı ve Pratikteki Yansımaları
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.295279
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4777

2

0

4777

ORTAÇAĞ HORASANINDA SAPKIN BİR POLİTİKA: NİŞABUR KERRÂMİYYESİ
Yazarlar: Margaret Malamud, Hüseyin DOĞAN
Yayın Bilgisi: 2015 , KADER Kelam Araştırmaları Dergisi
DOI: -
ATIF 5 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2414

5

0

2414

Emevi Dönemi Haricî İsyanları
Yazarlar: Hüseyin DOĞAN , Abd Al-ameer 'ABD DIXON
DOI: 10.18403/emakalat.37248
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5981

1

0

5981

Muş-Varto Alevilerinden Dini Anlayış ve Sosyal Yaşantı
Yayın Bilgisi: 2014 , KADER Kelam Araştırmaları Dergisi
DOI: -
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3631

1

0

3631

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.