Salim Neşelioğlu profil resmi
Salim Neşelioğlu Dr. Öğretim Görevlisi
Yayın 22 Hakemlik 4 CrossRef Atıf 11
22 Yayın
4 Hakemlik
11 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik

Kurum

Yayınlar

0

400

0

405

0

525

Sepsis için yeni bir oksidatif stres biyobelirteci: dinamik tiyol-disülfür homeostazisi
Yazarlar: Betül Kozanhan , Ayşe İlksen Eğilmez, Busra Tok Cekmecelioglu, Mahmut Sami Tutar , Gulay Eren , Deniz Bilgi Özel, Çiğdem Damla Deniz , Salim Neşelioğlu , Ozcan Erel
Yayın Bilgisi: 2020 , Cukurova Medical Journal
DOI: 10.17826/cumj.637127
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1123

0

1123

Lenfomada miyeloperoksidaz/paraoksonaz oranı kullanılarak disfonksiyonel HDL’nin araştırılması
Yazarlar: Salim Neşelioğlu , Gültekin Pekcan, Gamze Gök , Emine Feyza Yurt, Özcan Erel
DOI: 10.35440/hutfd.579011
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 815

0

815

Kolorektal Kanserde Tiyol–Disülfit Düzeyleri
Yazarlar: Ayşe Özdemir , Utku Dönem Dilli, Dalyan Özdemir, Salim Neşelioğlu , Özcan Erel
DOI: 10.21673/anadoluklin.469201
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 953

0

953

Huzursuz bacak sendromlu hastalarda hastalık şiddeti ve tiyol-disülfid homeostazı arasındaki güçlü ilişki
Yazarlar: Salim Neşelioğlu , Yasemin Eren, Ebru Bilge Dirik, Emine Feyza Yurt, Serpil Erdogan , Orhan Deniz, Özcan Erel
Yayın Bilgisi: 2018 , Ortadoğu Tıp Dergisi
DOI: 10.21601/ortadogutipdergisi.475395
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 999

0

999

Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda oksidatif stress düzeyi
Yazarlar: İhsan Ateş , Nihal Özkayar, Fatma Meriç Yılmaz , Nergiz Bayrakçı, Salim Neselioğlu , Özcan Erel , Ezgi Coşkun Yenigün , Fatih Dede
Yayın Bilgisi: 2018 , Ortadoğu Tıp Dergisi
DOI: 10.21601/ortadogutipdergisi.308443
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1592

0

1592

DYNAMIC THIOL-DISULFIDE HOMEOSTASIS IN MERCURY-EXPOSED PATIENTS
Yazarlar: Salim Neşelioğlu , Murat Alışık, Ceylan Bal, Almila Şenat, Özcan Erel
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 323

0

323

Yayınlar

Sepsis için yeni bir oksidatif stres biyobelirteci: dinamik tiyol-disülfür homeostazisi
Yazarlar: Betül Kozanhan , Ayşe İlksen Eğilmez, Busra Tok Cekmecelioglu, Mahmut Sami Tutar , Gulay Eren , Deniz Bilgi Özel, Çiğdem Damla Deniz , Salim Neşelioğlu , Ozcan Erel
Yayın Bilgisi: 2020 , Cukurova Medical Journal
DOI: 10.17826/cumj.637127
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1123

2

0

1123

Lenfomada miyeloperoksidaz/paraoksonaz oranı kullanılarak disfonksiyonel HDL’nin araştırılması
Yazarlar: Salim Neşelioğlu , Gültekin Pekcan, Gamze Gök , Emine Feyza Yurt, Özcan Erel
DOI: 10.35440/hutfd.579011
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 815

2

0

815

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.