Özcan Erel profil resmi
Özcan Erel
Yayın 46 Hakemlik 0 CrossRef Atıf 16
46 Yayın
0 Hakemlik
16 CrossRef Atıf

Kurum

Yayınlar

0

342

0

360

0

409

0

1101

0

498

Stabil Angina Pektoris Hastalarında Tiyol/Disülfid Homeostazı Analizi
DOI: 10.26453/otjhs.615454
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 576

0

576

0

534

Septoplasti Sonrası Nazal Tamponlama ya da Stentlemenin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
Yazarlar: Yuce İslamoglu , Aslıhan Ensari Şimsek, Ahmet Akkoz, Ebubekir Alper Özer, Mehmet Ali Babademez, OZCAN Erel
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 391

0

391

0

852

Sepsis için yeni bir oksidatif stres biyobelirteci: dinamik tiyol-disülfür homeostazisi
Yazarlar: Betül Kozanhan , Ayşe İlksen Eğilmez, Busra Tok Cekmecelioglu, Mahmut Sami Tutar , Gulay Eren , Deniz Bilgi Özel, Çiğdem Damla Deniz , Salim Neşelioğlu , Ozcan Erel
Yayın Bilgisi: 2020 , Cukurova Medical Journal
DOI: 10.17826/cumj.637127
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1078

0

1078

Meme Kanseri Hastalarında Dinamik Tiyol, Disülfit Dengesi ile CA-15-3 Seviyeleri Arasındaki İlişki
Yazarlar: Ayşe Özdemir , Uttku Dönem Dilli, Dalyan Özdemir, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel
Yayın Bilgisi: 2020 , Kocatepe Tıp Dergisi
DOI: 10.18229/kocatepetip.560366
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 714

0

714

0

675

Thiol/disulphide homeostasis in Helicobacter pylori infected patients
Yazarlar: Ahmed Ramiz Baykan , Cemile Biçer, Emre Gerçeker, Özcan Erel , Serkan Cerrah, Bülent Albayrak, Mustafa Utlu , Ayşe Kargılı
Yayın Bilgisi: 2019 , The European Research Journal
DOI: 10.18621/eurj.443557
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 702

0

702

0

911

Lenfomada miyeloperoksidaz/paraoksonaz oranı kullanılarak disfonksiyonel HDL’nin araştırılması
Yazarlar: Salim Neşelioğlu , Gültekin Pekcan, Gamze Gök , Emine Feyza Yurt, Özcan Erel
DOI: 10.35440/hutfd.579011
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 781

0

781

Komplikasyonsuz Kronik Otitis Media’da Thiol/Disülfit Dengesi
Yazarlar: Kazım Bozdemir , Bülent Ulusoy , Arife Sezgin, Ahmet Akkoz, Özcan Erel , Mehmet Hakan Korkmaz
Yayın Bilgisi: 2019 , Journal of Contemporary Medicine
DOI: 10.16899/jcm.571633
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 635

0

635

Kolorektal Kanserde Tiyol–Disülfit Düzeyleri
Yazarlar: Ayşe Özdemir , Utku Dönem Dilli, Dalyan Özdemir, Salim Neşelioğlu , Özcan Erel
DOI: 10.21673/anadoluklin.469201
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 888

0

888

0

1512

Yeni Bir İnflamatuar Belirteç: Vitamin B12
Yazarlar: Dilek Oztas, Serpil Erdogan , Ali Benzil, Osman Nadar, Ozcan Erel
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2328

0

2328

0

1283

0

1228

0

835

Huzursuz bacak sendromlu hastalarda hastalık şiddeti ve tiyol-disülfid homeostazı arasındaki güçlü ilişki
Yazarlar: Salim Neşelioğlu , Yasemin Eren, Ebru Bilge Dirik, Emine Feyza Yurt, Serpil Erdogan , Orhan Deniz, Özcan Erel
Yayın Bilgisi: 2018 , Ortadoğu Tıp Dergisi
DOI: 10.21601/ortadogutipdergisi.475395
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 962

0

962

Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda oksidatif stress düzeyi
Yazarlar: İhsan Ateş , Nihal Özkayar, Fatma Meriç Yılmaz , Nergiz Bayrakçı, Salim Neselioğlu , Özcan Erel , Ezgi Coşkun Yenigün , Fatih Dede
Yayın Bilgisi: 2018 , Ortadoğu Tıp Dergisi
DOI: 10.21601/ortadogutipdergisi.308443
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1551

0

1551

Yayınlar

2

0

1101

Sepsis için yeni bir oksidatif stres biyobelirteci: dinamik tiyol-disülfür homeostazisi
Yazarlar: Betül Kozanhan , Ayşe İlksen Eğilmez, Busra Tok Cekmecelioglu, Mahmut Sami Tutar , Gulay Eren , Deniz Bilgi Özel, Çiğdem Damla Deniz , Salim Neşelioğlu , Ozcan Erel
Yayın Bilgisi: 2020 , Cukurova Medical Journal
DOI: 10.17826/cumj.637127
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1078

2

0

1078

Thiol/disulphide homeostasis in Helicobacter pylori infected patients
Yazarlar: Ahmed Ramiz Baykan , Cemile Biçer, Emre Gerçeker, Özcan Erel , Serkan Cerrah, Bülent Albayrak, Mustafa Utlu , Ayşe Kargılı
Yayın Bilgisi: 2019 , The European Research Journal
DOI: 10.18621/eurj.443557
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 702

2

0

702

Lenfomada miyeloperoksidaz/paraoksonaz oranı kullanılarak disfonksiyonel HDL’nin araştırılması
Yazarlar: Salim Neşelioğlu , Gültekin Pekcan, Gamze Gök , Emine Feyza Yurt, Özcan Erel
DOI: 10.35440/hutfd.579011
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 781

2

0

781

Significance of thiol/disulphide homeostasis and ischemia modified albumin levels in chronic obstructive pulmonary disease
Yazarlar: Oğuz Eroğlu , Nermin Dindar Badem , Ayşe Baccıoğlu , Ertan Cömertpay, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel
Yayın Bilgisi: 2019 , The European Research Journal
DOI: 10.18621/eurj.425178
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1283

2

0

1283

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.