Journal of Uludag University Faculty of Education
Cover Image
e-ISSN 2667-6788 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Uludag University |

Journal of Uludag University of Faculty of Education (JUUFE) is one of the well-established journals in Turkey. The JUUFE was founded in 1986 and published in printed form untill 1999. Since 1999, we have published the papers electronically. The journal uses double blind review procedures and biannually (June and December) publishes the papers. Each paper includes English abstracts and those published after 2014 have also included 1000-words extended English abstracts (at the end of each paper) including the summaries of introduction, methods, findings, discussion and conclusions. 

The papers in the JUUFE not only focus intensively on regional educational issues but also use this regional knowledge to inform national and international implications. 

Journal of Uludag University Faculty of Education

e-ISSN 2667-6788 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Uludag University |
Cover Image

169.217

440.322

Journal of Uludag University of Faculty of Education (JUUFE) is one of the well-established journals in Turkey. The JUUFE was founded in 1986 and published in printed form untill 1999. Since 1999, we have published the papers electronically. The journal uses double blind review procedures and biannually (June and December) publishes the papers. Each paper includes English abstracts and those published after 2014 have also included 1000-words extended English abstracts (at the end of each paper) including the summaries of introduction, methods, findings, discussion and conclusions. 

The papers in the JUUFE not only focus intensively on regional educational issues but also use this regional knowledge to inform national and international implications. 

Volume 31 - Issue 2 - Dec 2018
 1. STEM Alanları Bilim İnsanlarının Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji Arasındaki İlişkiler Hakkında İnançları: STEM için Pedagojik bir Çerçeve
  Pages 365 - 480
  Ahmet Kılınç, Mehmet Demirbağ, Şirin Yılmaz
 2. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Elektriksel Alan Tasvirleri
  Pages 481 - 505
  Işık Saliha Karal, Salih Uzun
 3. Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının ve Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
  Pages 507 - 531
  Hüseyin Ateş
 4. Gömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar Dersine İlişkin Öğrenen Özellikleri ve Görüşleri: Bir Öğretim Tasarımına Doğru
  Pages 533 - 559
  Adem Uzun, Rüçhan Uz
 5. Eğitim İnternete Göç Ederken Özel Gereksinimli Bireyleri Geride mi Bıraktık? Uludağ Üniversitesi Erişilebilirlik Değerlendirmesi
  Pages 561 - 588
  Esma Aksoy, Erhan Şengel
 6. Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri
  Pages 589 - 612
  Eda Bütün Kar, Elif Mercan Uzun, Dila Nur Yazıcı
 7. Okul Öncesi Eğitimde Baba Katılımının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 613 - 631
  Arzu Özyürek, Osman Şalcı, Devlet Mamiyev, İpek Çekiç, Cansu Sağlam, Burcu Nazlı
 8. Okul Öncesi Öğretmenlerin Düşünme Stilleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 633 - 650
  Gülçin Güven, Kadriye Azkeskin
 9. Problem Davranışların İşlevlerinin Belirlenmesinde Standart İşlevsel Analiz Test Oturumlarının Düzenlenmesi
  Pages 651 - 678
  Özlem Toper Korkmaz
 10. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yaratıcı Dramaya İlişkin Algıları ve Tutumları Üzerine Bir Çalışma
  Pages 679 - 708
  Bilge Kuşdemir Kayıran
 11. Türkçe Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 709 - 730
  Arzu Ergişi Birgül, Aysel Köksal Akyol
 12. The Place of Six-Hands Piano Literature in Piano Education in Turkey According to the Opinions of Piano Educators
  Pages 731 - 751
  Şirin Akbulut Demirci
 13. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının (2017) Değerlendirilmesi
  Pages 753 - 780
  Yılmaz Demir, Emin Atasoy
 14. Nonlinear Dynamic Motivation-Oriented Learner-Centered L2 Classroom
  Pages 781 - 810
  Akbar Bahari
 15. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi İle İlgili Sınıf İçi Uygulamalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Durum Çalışması
  Pages 811 - 835
  Kübra Kuzu, Muammer Demirel
 16. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Yöneticilerin Empatik Yaklaşımlarının Kişilerarası İletişim Becerilerine Katkısının İncelenmesi
  Pages 837 - 857
  Saliha Eren, Selma Güleç
 17. İçindekiler
  Pages 858 - 866
  Ahmet Kılınç