Journal of Uludag University Faculty of Education
Cover Image
e-ISSN 2667-6788 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Bursa Uludağ University |

185.018

515.829

Journal of Uludag University of Faculty of Education (JUUFE) is one of the well-established journals in Turkey. The JUUFE was founded in 1986 and published in printed form untill 1999. Since 1999, we have published the papers electronically. The journal uses double blind review procedures and biannually (June and December) publishes the papers. Each paper includes English abstracts and those published after 2014 have also included 1000-words extended English abstracts (at the end of each paper) including the summaries of introduction, methods, findings, discussion and conclusions. 

The papers in the JUUFE not only focus intensively on regional educational issues but also use this regional knowledge to inform national and international implications. 

Journal of Uludag University Faculty of Education

e-ISSN 2667-6788 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image

185.018

515.829

Journal of Uludag University of Faculty of Education (JUUFE) is one of the well-established journals in Turkey. The JUUFE was founded in 1986 and published in printed form untill 1999. Since 1999, we have published the papers electronically. The journal uses double blind review procedures and biannually (June and December) publishes the papers. Each paper includes English abstracts and those published after 2014 have also included 1000-words extended English abstracts (at the end of each paper) including the summaries of introduction, methods, findings, discussion and conclusions. 

The papers in the JUUFE not only focus intensively on regional educational issues but also use this regional knowledge to inform national and international implications. 

Volume 32 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Okul Rehberlik Servisinden Beklentileri İle İlgili Görüşleri
  Pages 1 - 23
  Ayşe Bengisoy, İbrahim Yılmaz
 2. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 25 - 41
  Ayşe ÇUBUKCU, Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN
 3. Olumlu Annebabalık Eğitimi Programı’nın (Positive Parenting Program-Triple P) Ailenin Ruh Sağlığına Etkisi
  Pages 43 - 61
  Burcu Arkan
 4. Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler ile Değişkenleri Belirlemenin Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi
  Pages 93 - 119
  GONCA HARMAN, Aytekin ÇÖKELEZ
 5. Örgüt Kültürü, Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler
  Pages 63 - 91
  Aydan Ordu, Ece Balçık
 6. Ergenlerin Gelecek Beklentilerinin Yordayıcısı Olarak: Psikolojik Semptomlar ve Akademik Başarı
  Pages 121 - 144
  Asiye Dursun, Murat Sinan ÖZKAN, Yasemin KÖRLER BAŞKAYA
 7. Ebeveynlerin Çocukların Bilişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 145 - 165
  Yalın Kılıç Türel, Duygu Gür
 8. İlkokul Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının İncelenmesi Ve Metaforik Algılarının Sınıf Öğretmenleri İle Karşılaştırılması
  Pages 167 - 191
  Emine ÖZDEMİR, Burcu SEZGİNSOY ŞEKER
 9. Özel Eğitimde Okul Araştırmaları İçin Alternatif Bir Araştırma Deseni: Denekler Arası Eş Zamanlı Olmayan Çoklu Başlama Düzeyi Deseni
  Pages 193 - 206
  Mustafa Kurt
 10. Enabling Pre-service Chemistry Teachers' Development of Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) through Case-Based Lesson Planning
  Pages 207 - 225
  Zehra Özdilek, Edward C. ROBECK
 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etkinliklerde Kullandıkları Dikkat Çekme ve Dikkati Sürdürme Şekillerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Pages 227 - 244
  Murat Bartan
 12. Göçmen Olan ve Olmayan Annelerin Tutumları İle Çocuklarının Medya Kullanımının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 245 - 269
  Elvan Şahin Zeteroğlu, Hande Halavurt
 13. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Farklılıklara Saygı Algılarının Anne Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi
  Pages 271 - 292
  Handan Asûde BAŞAL, Burcu SARI, Merve ÇELİK, Tuğba ŞEKER, Merve ŞAHİN
 14. Eine Analyse zur Lernstrategie und -technik der Lehramtstudenten des Deutschen als Fremdsprache im 1. Studienjahr der Uludağ Universität
  Pages 293 - 314
  Yasemin Ceylan, Arzu Orhan
 15. Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanma Sıklığına Göre Sosyal Ağları Eğitim Amaçlı Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 315 - 343
  Ahmet Kesici
 16. Beyin Temelli Öğrenmenin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Başarıya Yönelik Duyguları Üzerine Etkisi
  Pages 345 - 378
  Gökşen Üçüncü, Gönül Sakız
 17. Jenerik-İçindekiler
  Pages 1 - 1
  Mustafa Akıllı