Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2547-989X | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Sinop University |

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör ön incelemesinden sonra hakem inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış çalışmaları yayınlamaktadır.             

Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (MLA veya APA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler  hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir.

Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır.

Dergiye makale göndermek için sağ tarafta bulunan menüden makale gönder linkine tıklayınız.       

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2547-989X | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Sinop University |
Cover Image

9.269

39.701

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör ön incelemesinden sonra hakem inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış çalışmaları yayınlamaktadır.             

Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (MLA veya APA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler  hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir.

Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır.

Dergiye makale göndermek için sağ tarafta bulunan menüden makale gönder linkine tıklayınız.       

Volume 2 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Editörden
  Pages 9 - 12
  Emrah DİNDİ
 2. İçindekiler
  Pages 1 - 8
  Editör .
 3. KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ
  Pages 1 - 30
  Faik Ardahan, Yılmaz AKDENİZ
 4. 2008 KÜRESEL KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ “KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ”
  Pages 31 - 48
  Bilge AFŞAR, Yasemin ERKOÇ
 5. KAMU HARCAMALARI VE TİCARİ AÇIKLIĞIN İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİ
  Pages 49 - 74
  Ahmet GÜNEY, Ensar BALKAYA
 6. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR
  Pages 75 - 100
  Özcan IŞIK
 7. SKOPOS KURAMI, ÇEVİRİ EDİNCİ VE ÇEVİRİBİLİM ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 101 - 112
  Aykut HALDAN
 8. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE KİTAP KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI
  Pages 113 - 126
  Faruk POLATCAN
 9. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNA YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SİNOP ÖRNEĞİ
  Pages 127 - 148
  Ayşenur USLU, Melek ERSOY KARAÇUHA, Huriye Demet CABAR
 10. ÇOCUK VE ERGENLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE SALDIRGANLIK
  Pages 149 - 164
  Elif ULU ERCAN
 11. AVRUPA VE MODERNİTE SARMALINDA BİR İSLAM ARAYIŞI OLARAK: EURO-İSLAM
  Pages 165 - 184
  Ahmet DAĞ
 12. DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI
  Pages 185 - 210
  Bilal EZİLMEZ
 13. ESKİ HUKUK SİSTEMİNDEN YENİ HUKUK SİSTEMİNE GEÇİŞ SÜRECİ, NEDENLERİ VE TÜRK HUKUK DEVRİMİ
  Pages 211 - 238
  Hürol ERBAY
 14. MONTESQUİEU’NÜN İKLİM TEORİSİ
  Pages 239 - 262
  Mustafa KARNIBÜYÜK
 15. EBÛ SAÎD HARRÂZ HAYATI, ESERLERİ ve TASAVVUF ANLAYIŞI
  Pages 263 - 268
  Mehmet UYAR