avatar
Sait BARDAKÇI Dr. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF
Yayın 16 Hakemlik 13 CrossRef Atıf 41
16 Yayın
13 Hakemlik
41 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

İstatistik İstatistiksel Analiz Nicel Karar Yöntemleri İstatistiksel Analiz Teknikleri Test, Ölçme ve Psikometri (Diğer)

Kurum

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF

Yayınlar

Tüketici Etnosentrizmi Ölçeğinin (CETSCALE) Faktör Yapısının Gıda Tüketimi Bağlamında İncelenmesi
Yazarlar: Rüveyda Betül GÜRBÜZ, Sait BARDAKÇI
DOI: 10.48066/kusob.1383698
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 90

0

90

0

242

0

585

0

1183

0

1546

0

692

0

4095

0

2541

0

2447

0

360

İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Yazarlar: Yalçın KARAGÖZ, Sait BARDAKÇI , Bekir DEMİR, Rahim ARSLAN , İbrahim YEMEZ
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1959

0

1959

Yayınlar

1

0

242

8

0

1183

7

0

1546

5

0

692

13

0

4095

1

0

2541

Sosyal Medya Bozukluğu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
DOI: 10.26466/opus.521522
ATIF 5 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2447

5

0

2447

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.