Cilt: 8 - Sayı: 1

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. DEDE KORKUT KİTABI’NDA BİLGİ KİPLİĞİ

Araştırma Makalesi

9. TÜRKMEN HALK KÜLTÜRÜNDE VE EDEBİYATINDA BALIK

Araştırma Makalesi

10. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BALIK

Araştırma Makalesi

13. CEVRÎ, HALL-İ TAHKÎKĀT VE ‘AYNÜ’L-FÜYÛZ ADLI ESERLERİ

Araştırma Makalesi

18. YAZARDAN ANLATICIYA GEÇİŞ SANCISI: NUN MASALLARI

Araştırma Makalesi

19. HALİT ZİYA ÖYKÜLERİNDE YAZMA EDİMİ

Araştırma Makalesi

22. BARTIN’DA DÜĞÜN GELENEKLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Araştırma Makalesi

23. HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELÎ VELAYETNAMESİ’NİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

31. İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULUNUN KISA TARİHÇESİ

Araştırma Makalesi

32. HALAÇLARIN MENŞEİ