Articles


T. ÇİFÇİ, Y. DİKMENLİ
Why Geography Learning: Candidate Teachers’ Views for Geography, Review of International Geographical Education Online, (2019)
Y. DİKMENLİ, H. YAKAR
Examining of Preservice Teachers’ Disaster Awareness Levels, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
Y. DİKMENLİ, Ç. ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, İ. GAFA
Öğretim Elemanlarının Türkiye'de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri, Gazi Journal of Educational Science, (2019)
İ. GAFA, Y. DİKMENLİ
Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
Y. DİKMENLİ, H. YAKAR, A. KONCA
Development of Disaster Awareness Scale: A Validity and Reliability Study, Review of International Geographical Education Online, (2018)
Y. DİKMENLİ, F. DANABAŞI, B. ÇELİK, Ö. TEKİN
Effects of Animation Film Use on Earthquake Knowledge Level of 4th Grade Students, Participatory Educational Research, (2018)
T. ÇİFTÇİ, Y. DİKMENLİ
The Investigation of Geography and Social Science Student Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Self Assessment Level With Regard to Different Variables, Adiyaman University Journal of Social Sciences, (2018)
Y. DİKMENLİ, T. ÇETİN
Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
Y. DİKMENLİ, İ. GAFA
Disaster Concept at Different Educational Grades, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2017)
Y. DİKMENLİ, A. KONCA
Validity and Reliability Study of Envıronmental Consciousness Scale/Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Journal of Theory and Practice in Education, (2016)
T. ÇİFÇİ, Y. DİKMENLİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
Y. DİKMENLİ, Ü. ESER ÜNALDI
Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri, Amasya Education Journal, (2013)