TBMM 100. Yıl Özel Sayısı

Volume: 18 - Issue: Özel Sayı

Special Issue

1.394     |     1.293

Contents

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/writing-rules