Special Issue

Volume: 7 Issue: 4 - PROF. DR. İ. ÇETİN DERDİYOK ARMAĞAN SAYISI, 10/31/21

Year: 2021

Makaleler

LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir.

Littera Turca, dil, dilbilim ve edebiyat alanındaki her türlü bilimsel çalışmanın yayımlanabileceği bir dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir. LITTERA TURCA Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Yazım kurallarını indirmek için tıklayınız.

Örnek Makale Şablonu için tıklayınız.

LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir.
Dergiye gönderilen her çalışma, derginin yayın ilkelerine göre kontrol edilir. Daha sonra çalışma, akademik değerlendirme süreci için alanda yeterliliği olan iki hakemin değerlendirmesine sunulur.Hakem süreci, kör hakemlik uygulaması gereğince gizlilik çerçevesinde yürütülür. Her çalışma için 3 hakem belirlenir. Bu hakemlerden biri yedektir. Çalışma için öncelikle 2 hakem ataması yapılır. Hakem dönütleri 2 olumlu rapor ile sonuçlandığında yazının dergide yayımlanması uygun sonucuna varılır. Eğer bir olumlu bir olumsuz rapor verilirse 3. Hakem ataması yapılır. 3. Hakemin raporuna göre çalışmanın dergide yayınlanabilirliğine karar verilir.

Makaleler sisteme yüklenmeden önce intihal yazılımı aracılığıyla taranıp intihal raporu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20'nin altında olması gerekmektedir.

İlgi, katkı ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.