Hikmet-journal of academic literature
Cover Image
ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet TANYILDIZ |

33.586

141.484Kıymetli Araştırmacılar!

10. Sayımız (Bahar 2019) yayımlanmıştır. 

Bu sayıda emeği geçen hakemlerimize teşekkür ediyor,

makalesi yayımlanan değerli yazarlarımızı tebrik ediyoruz.

Hikmet-journal of academic literature

ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet TANYILDIZ |
Cover Image

33.586

141.484Kıymetli Araştırmacılar!

10. Sayımız (Bahar 2019) yayımlanmıştır. 

Bu sayıda emeği geçen hakemlerimize teşekkür ediyor,

makalesi yayımlanan değerli yazarlarımızı tebrik ediyoruz.

Issue 10 - Apr 2019
 1. TANZİMATTAN MİLLÎ EDEBİYATA TENKİT
  Pages 1 - 11
  Kemal TİMUR
 2. 27 MAYIS DARBESİ’Nİ ANLATAN ROMANLARDA ÖĞRENCİ OLAYLARI
  Pages 12 - 27
  Mustafa KARABULUT, Ferhat ÇETİNKAYA
 3. MEŞÂ‘İRÜ’Ş ŞUARÂ’DA “ÖLÜM”Ü TANIMLAYAN İFADELER - II “ÖLÜMÜN” SANATLI İFADELERLE TASVİR EDİLDİĞİ ŞAİR BİYOGRAFİLERİ
  Pages 28 - 46
  Savaşkan Cem BAHADIR
 4. YOZGATLI İHSAN EFENDİ’NİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAHASINDAKİ FAALİYETLERİ
  Pages 47 - 74
  Güler DOĞAN AVERBEK
 5. AHLÂT-I ERBAA/HUMORAL PATOLOJİ TEORİSİ VE DİVAN ŞİİRİNDE HAKKÂNÎ ÖRNEĞİNDE İŞLENİŞİ
  Pages 75 - 97
  Zeynep KOYUNCU
 6. ADIYAMAN İLİ VE YÖRESİ AĞIZLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR: FİİL
  Pages 98 - 115
  Burak TELLİ, Türker Barış BULDUK
 7. RİCŒUR’NÜN PARADOKS TEORİSİ VE BÜHLER’İN GESTALT’İ BAKIMINDAN AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI” İSİMLİ HİKÂYESİ
  Pages 116 - 146
  Mehmet Akif DUMAN
 8. SOSYAL HAYATA BAKAN YÖNÜYLE NEDİM’İN RAMAZANİYYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 147 - 164
  Hulusi EREN
 9. İKTİBAS SANATI VE MAZMÛN
  Pages 165 - 179
  Emel NALÇACIGİL ÇOPUR
 10. ARİF NİHAT ASYA’NIN KİŞİLİĞİ VE KADER ALGISI: PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM
  Pages 180 - 200
  Süleyman DOĞANAY
 11. CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ
  Pages 201 - 210
  ALİ YÖRÜR
 12. 18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT
  Pages 211 - 235
  Dilek ÜNLÜ
 13. AZMÎ-ZÂDE HÂLETÎ, NEF’Î VE ZİYA PAŞA ÖRNEKLEMİNDE ŞAİRLERİN HİCVETMEDE KULLANDIĞI YÖNTEMLER
  Pages 236 - 258
  Tuğçe YAŞA
 14. ÇAĞDAŞ BİR TASAVVUF ŞAİRİ ABDULLAH NACİ KIRIŞKA VE “GÖNÜLDEN İLHAMLAR” ADLI ESERİ
  Pages 259 - 290
  Fatih BAĞMANCI
 15. KENDİ DÖNEMİNDE YAZILAN KAYNAKLARDA ALİ ŞÎR NEVÂÎ VE FAZLA BİLİNMEYEN ÜÇ ESERİ
  Pages 291 - 303
  Zabihullah RAHMANI
 16. TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR?
  Pages 304 - 317
  İlyas KAYAOKAY