Makaleler


S. GÖZCÜ BİNBİR, H. ERTÜRK
Aile-Öğretmen İletişimi ve İş birliği ile Çocukların Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, (2020)
Ş. KILIÇ, H. ERTÜRK KARA
Ebeveynlerin Okuma Yazmaya Hazırlığa İlişkin Uygulamaları ile Çocukların Sözcük-Yazı Farkındalığı Becerileri Arasındaki İlişki, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
H. ERTÜRK KARA
Okul Öncesi Dönemde Çocuğa Evde Sunulan Desteğin Okuma Yazmaya Hazırlık ve Matematik Becerileri Bağlamında İncelenmesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
H. ERTÜRK-KARA
İlkokul ve Anasınıfı Öğretmenlerinin Karma Yaş Grubu Eğitimi Hakkındaki Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, (2018)
H. Ertürk Kara, F. Gürgen
48-72 aylık çocukların davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, International Journal of Social Sciences and Education Research, (2016)
H. ERTÜRK KARA, M. GÖNEN
Examination of Children’s Self Regulation Skill In Terms of Different Variables /Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, (2015)
H. ERTÜRK KARA
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Kavramına İlişkin Metaforları, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
B. TUĞRUL, Ö. METİN ASLAN, G. ERTÜRK, Ş. ÖZEN ALTINKAYNAK
Anaokuluna Devam Eden Altı Yaşındaki Çocuklar İle Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2014)