Sayı: 69, 30.09.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Genc-i Edeb Mesnevisinde Edep Kavramı

Araştırma Makalesi

8. Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Çocuk

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Servet TİKEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 0000-0002-3048-0207
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eskiçağ Tarihi, Eski Anadolu Tarihi, Eski Önasya Tarihi, Yunan ve Roma Tarihi