Cilt: 14 Sayı: 33, 15.03.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mehmet AÇA Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplun Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Mustafa AÇA İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0784-9846
Türk Halk Bilimi, Dinler Tarihi, Sosyal ve Kültürel Antropoloji