Aydın Gastronomy
Cover Image
ISSN 2528-9411 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Istanbul Aydin University | http://aydingastronomy.aydin.edu.tr/

4.622

21.431

Makalelerin AYDIN Gastronomy’de yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak tam metni basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler, bu durum dipnotta açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilebilir.

Eserlerin dergide basılabilmesi için herhangi bir ücret talep edilmez.
Çalışmaların bilimsel ve etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Yayın Süreci

AYDIN Gastronomy’de yayınlanması talep edilen makaleler e-posta ile editöre ulaştırılmalıdır. Başvuru sırasında; makale ile ilgili yazışmaların yapılacağı sorumlu yazarın posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir. 

Dergiye sunulan tüm makaleler öncelikle ön değerlendirmeye alınır. Teknik inceleme aşamasında; dergi yazım kurallarına ve derginin yayın kapsamına uygunluğu kontrol edilir; makalenin benzerlik düzeyine bakılır. Eksik ve kuralına uygun olarak hazırlanmamış eserler, yayın kurulu tarafından gerekçesiyle birlikte yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlara göre makalenin kabulüne veya reddine karar verilir. Hakem görüşleri doğrultusunda yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Yazarların düzeltilmiş makalelerini ya da konu ile ilgili açıklamalarını en geç 1 ay içerisinde dergi yayın kuruluna ulaştırmaları beklenir. Yayına kabul edilen makaleler için sorumlu yazara hangi sayıda yayınlacağına dair bir yazı verilir.

Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Yazarlar başvuru sırasında yayın için “telif hakkı devir formu” nu eksiksiz olarak doldurmalı ve ıslak imzalı olarak dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Islak imzalı formlar postadan dergi editörüne ulaşana kadar geçici ve sınırlı bir süre için tarayıcıdan geçirilerek PDF olarak editöre e-postayla gönderilebilir

Aydın Gastronomy

ISSN 2528-9411 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Istanbul Aydin University | http://aydingastronomy.aydin.edu.tr/
Cover Image

4.622

21.431

Makalelerin AYDIN Gastronomy’de yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak tam metni basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler, bu durum dipnotta açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilebilir.

Eserlerin dergide basılabilmesi için herhangi bir ücret talep edilmez.
Çalışmaların bilimsel ve etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Yayın Süreci

AYDIN Gastronomy’de yayınlanması talep edilen makaleler e-posta ile editöre ulaştırılmalıdır. Başvuru sırasında; makale ile ilgili yazışmaların yapılacağı sorumlu yazarın posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir. 

Dergiye sunulan tüm makaleler öncelikle ön değerlendirmeye alınır. Teknik inceleme aşamasında; dergi yazım kurallarına ve derginin yayın kapsamına uygunluğu kontrol edilir; makalenin benzerlik düzeyine bakılır. Eksik ve kuralına uygun olarak hazırlanmamış eserler, yayın kurulu tarafından gerekçesiyle birlikte yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlara göre makalenin kabulüne veya reddine karar verilir. Hakem görüşleri doğrultusunda yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Yazarların düzeltilmiş makalelerini ya da konu ile ilgili açıklamalarını en geç 1 ay içerisinde dergi yayın kuruluna ulaştırmaları beklenir. Yayına kabul edilen makaleler için sorumlu yazara hangi sayıda yayınlacağına dair bir yazı verilir.

Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Yazarlar başvuru sırasında yayın için “telif hakkı devir formu” nu eksiksiz olarak doldurmalı ve ıslak imzalı olarak dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Islak imzalı formlar postadan dergi editörüne ulaşana kadar geçici ve sınırlı bir süre için tarayıcıdan geçirilerek PDF olarak editöre e-postayla gönderilebilir

Volume 3 - Issue 1 - Jan 2019
 1. Türk Mutfağı Geleneksel Ürünlerinde Yöresel Farklılıklar: Tarhana Örneği
  Pages 1 - 9
  Ümit Sormaz, Neslihan Onur, Hatice F Güneş, Hatice Ferhan Nizamlıoğlu
 2. Etlerde Kuru Yaşlandırma
  Pages 23 - 35
  Çiğdem Muştu
 3. Türk Mutfak Kültüründe Peynir Tatlıları
  Pages 37 - 42
  Efe Kaan Ulu
 4. Moleküler Gastronomi: Gıda Üretiminde Yeni Bir Devrim
  Pages 43 - 54
  Ali Batu
 5. Ankara İlinde Su Ürünleri Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi
  Pages 11 - 21
  Esmanur Yüksel, Abdullah Diler
 6. İstanbul’da Satışa Sunulan Midye Dolmaların Mikrobiyolojik Kalitesi
  Pages 55 - 63
  Mehmet Nezir Güngörür, Kamil Bostan