Articles


M. ALKAN ÇAKIROĞLU, A. SÜZEN
Assessment and Application of Deep Learning Algorithms in Civil Engineering, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2020)
A. SÜZEN, M. ŞİMŞEK
A Novel Approach to Machine Learning Application to Protection Privacy Data in Healthcare: Federated Learning, Namık Kemal Medical Journal, (2020)
M. ALKAN ÇAKIROĞLU, A. SÜZEN, İ. ŞENTÜRK
DEVELOPING AN APPLICATION FOR APPROXIMATE COST ANALYSIS OF SHOTCRETE, Journal of Engineering Sciences and Design, (2020)
A. SÜZEN, K. KAYAALP
A PRIVACY-BASED APPROACH IN BIG DATA: FEDERATED LEARNING, International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, (2019)
A. SÜZEN, Z. YILDIZ, T. YILMAZ
LSTM tabanlı Derin Sinir Ağı ile Ayak Taban Basınç Verilerinden VKİ Durumlarının Sınıflandırılması, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
A. SÜZEN, K. KAYAALP
FREE FALL TEST SYSTEM CONTROLLED BY COMPUTER WITH ARDUINO, Journal of Engineering Sciences and Design, (2019)
A. SÜZEN, M. ŞİMŞEK, K. KAYAALP, R. GÜRFİDAN
Endüstri 4.0’da Nesnelerin Kablosuz Etki Alanlarına Yapılan Saldırı Metodolojisi, Nevsehir Journal of Science and Technology, (2019)
A. SÜZEN, K. TAŞDELEN, E. KÜÇÜKSİLLE
Development of Kernel Mode RAM Driver for RAM Image on Windows, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2019)
A. SÜZEN
LSTM Derin Sinir Ağları İle Üniversite Giriş Sınavındaki Matematik Soru Sayılarının Konulara Göre Tahmini, Engineering Sciences, (2019)
A. Süzen, Z. YILDIZ, K. KAYAALP, O. CEYLAN, E. ARABACI
Skolyoz Hastalığının Tespiti için Taşınabilir Cihaz Tasarımı, European Journal of Science and Technology, (2019)
B. GÜÇLÜ, H. BAYRAKÇI, A. SÜZEN
ELEKTRİK SAYAÇLARININ UZAKTAN OKUNMASI VE ENERJİ ANALİZİ, International Journal of Technological Sciences, (2019)
A. SÜZEN, K. TAŞDELEN
BAGGAGE DELIVERY SYSTEM FOR AIRPORTS, International Journal of Technological Sciences, (2018)
K. KAYAALP, O. CEYLAN, A. SÜZEN, Z. YILDIZ
Internet Controlled Smart Tea Machine Design with Arduino and Tea Consumption Analysis, Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, (2018)
A. SÜZEN, K. KAYAALP
Web based tracking of vehicle fault and performance data on OBD II, Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University, (2018)
A. SÜZEN, K. TAŞDELEN
Recovering Multimedia Files from a Memory Image, Journal of Polytechnic, (2018)
A. SÜZEN, Z. YILDIZ, K. KAYAALP, O. CEYLAN
PERSONAL CUSTOM HALLUX VALGUS SPLINT DESIGN FOR 3D PRINTER, International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, (2018)
A. SÜZEN, O. CEYLAN, A. ÇETİN, A. ULUSOY
Drawing Robot with Ardunio Controlled, The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University, (2017)
A. SÜZEN, Ö. DENİZ, A. ÇETİN
Wheelchair Controlled by Head Movements, The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University, (2017)
A. SÜZEN, K. TAŞDELEN
HOME AUTOMATION FOR DISABILITIES USING KINECT TECHNOLOGY, International Journal of Technological Sciences, (2013)