Makaleler


N. SÜEL, H. ÜNLÜ
Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
S. AL-ZANDEE, H. ÜNLÜ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE EGZERSİZ DEĞİŞİM DAVRANIŞLARI VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YATKINLIKLARININ İNCELENMESİ, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2019)
M. YÜCEANT, H. ÜNLÜ, O. BALANLI
ÜNİVERSİTELERİN SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN POZİTİF VE NEGATİF DUYGULARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, (2019)
Ç. DERECELİ, H. ÜNLÜ, M. ERBAŞ
Futbol Hakemlerinin Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education, (2019)
H. ÜNLÜ, M. Erbaş
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Mesleki Kaygıları, Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, (2018)
M. YUCEANT, H. UNLU
The analysis of social appearance anxiety levels of physical education teacher candidates in terms of different variables, Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, (2017)
M. ERBAŞ, H. ÜNLÜ, T. DAVARCI
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
H. ÜNLÜ, L. AYDOS
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2010)