Mehmet Aziz Yaşar profil resmi
Mehmet Aziz Yaşar Dr. Öğr. Üyesi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Yayın 14 Hakemlik 14 CrossRef Atıf 12 TR Dizin Atıf 8
14 Yayın
14 Hakemlik
12 CrossRef Atıf
8 TR Dizin Atıf

Kurum

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar

ZINÂREHî'NIN ŞÂFIÎ FIKHI İLE İLGILI MANZUM ESERI: İNCELEME VE DEĞERLENDIRME
Yayın Bilgisi: 2023 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.1324157
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 229

0

229

Ebû Ubeyd’in Nesih Anlayışı
Yayın Bilgisi: 2022 , Hitit İlahiyat Dergisi
DOI: 10.14395/hid.1064547
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 695

0

695

Rûyânî ve Bahru'l-Mezheb Adlı Eseri
DOI: 10.35209/ksuifd.979032
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 384

0

384

İslâm Aile Hukukunda Boşanma Yetkisinin Kötüye Kullanılmasının Hükmü ve Hukukî Sonucu
Yayın Bilgisi: 2021 , Amasya İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18498/amailad.855823
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1381

0

1381

Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü
Yayın Bilgisi: 2020 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33420/marife.796367
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 916

0

916

0

2747

0

1977

İslâm Mîrâs Hukukunda Red Meselesi: İnceleme ve Değerlendirme
DOI: 10.34085/buifd.532745
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5476

0

5476

Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri
Yayın Bilgisi: 2018 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.344608
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2214

0

2214

0

18989

İslam Fıkhı Açısından Taziye Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme
Yayın Bilgisi: 2017 , Artuklu Akademi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5343

0

5343

Yayınlar

İslâm Aile Hukukunda Boşanma Yetkisinin Kötüye Kullanılmasının Hükmü ve Hukukî Sonucu
Yayın Bilgisi: 2021 , Amasya İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18498/amailad.855823
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1381

3

0

1381

1

0

460

Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü
Yayın Bilgisi: 2020 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33420/marife.796367
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 916

2

0

916

4

0

1977

İslâm Mîrâs Hukukunda Red Meselesi: İnceleme ve Değerlendirme
DOI: 10.34085/buifd.532745
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5476

1

0

5476

Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri
Yayın Bilgisi: 2018 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.344608
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2214

1

0

2214

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.