Mehmet PİŞKİN Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yayın 21 Hakemlik 30 CrossRef Atıf 24 TR Dizin Atıf 1
21 Yayın
30 Hakemlik
24 CrossRef Atıf
1 TR Dizin Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Kimya Analitik Spektrometri Elektrokimya Kataliz ve Reaksiyon Mekanizmaları İnorganik Kimya Organik Kimya Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya Atık Yönetimi, Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Katı ve Tehlikeli Atıklar Su Arıtma Süreçleri Nanoteknoloji Sağlık Bilimleri

Biyografi

:
5052626606
Telefon (İş)
Çanakkale Onsekiz Mart Ünversitesi,Çanakkale Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu, Gıda İşleme Bölümü, Gıda Kalite
Kontrolü ve Analizi Programı, Terzioğlu Yerleşkesi 17020,
ÇANAKKALE (Beldemiz Sitesi Üstü)
E-Posta Adresi : mehmetpiskin@comu.edu.tr
Adres
:
:
2862181800-
Telefon (Cep)
MEHMET PİŞKİN
DOÇENT
Öğrenim Bilgisi
2009 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORGANİK KİMYA (DR)
Tez adı: 2H-1-benzopiran-2-on türevi ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve yapılarının
aydınlatılması (2012) Tez Danışmanı:(MUSTAFA BULUT)
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ
4/Temmuz/2011
2001 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Bifenil türevi fosfazen ile 1,3-propandiolün reaksiyonu (2002) Tez Danışmanı:(ADEM
KILIÇ)
Yüksek Lisans GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
26/Ağustos/2002
1993 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA PR. Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ
3/Temmuz/1997
Akademik Görevler
DOÇENT
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU/GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ/GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR.
(2014-2019 Doktora Öğretim Üyesi) 2019
Projelerde Yaptığı Görevler:
2H 1 BENZOPİRAN 2 ON TÜREVİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ
AYDINLATILMASI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
Araştırmacı:PİŞKİN MEHMET,Yürütücü:BULUT MUSTAFA, , 11/09/2008 - 11/07/2010 (ULUSAL)
1.
Fotodinamik Terapide Fotoduyarlaştırıcı Olarak Kullanabilecek Yeni Direkt Konjuge Ftalosiyanin
Bileşiklerinin Sentezi Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, -Tübitak 3001,
Danışman:DURMUŞ MAHMUT,Yürütücü:PİŞKİN MEHMET, , 15/07/2015 - 27/12/2018 (ULUSAL)
2.
Merkezinde Ağır Metal İyonu Olarak KurşunII İçeren Yeni Ftalosiyanin Kompleksinin Sentezi ve
Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
araştırma projesi, Araştırmacı;Fatih Mutlu, Araştırmacı;ÖMER FARUK ÖZTÜRK, Yürütücü;MEHMET
PİŞKİN, , 14/12/2018 - 14/05/2019 (ULUSAL)
3.
YENİ ÇÖZÜNÜR FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, KARAKTERİSAZYONU VE SPEKTROSKOPİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma
projesi, Araştırmacı;Fatih Mutlu, Araştırmacı;ÖMER FARUK ÖZTÜRK, Yürütücü;MEHMET
PİŞKİNYürütücü;MEHMET PİŞKİN, , 30/07/2018 - 14/05/2019 (ULUSAL)
4.
1
Ödüller
1. 2016-Akademik Teşvik Ödülü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, 2016

Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati
2020-2021
Önlisans
Su Analizi Türkçe 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
Yağ Analizi Türkçe 3
Kimya I Türkçe 2
Laboratuvar Tekniği I Türkçe 3
Mesleki Matematik I Türkçe 2
Yüksek Lisans
Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 10
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları Türkçe 3
Seminer Türkçe 2
2019-2020
Önlisans
Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
Kimya I Türkçe 2
Laboratuvar Tekniği I Türkçe 3
Yağ Analizi Türkçe 3
İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
Mesleki Matematik II Türkçe 2
Su Analizi Türkçe 2
Kimya II Türkçe 2
Laboratuvar Tekniği II Türkçe 3
Yüksek Lisans
Seminer Türkçe 2
Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 8
Etiketleme ve İşaretleme Türkçe 3
Endüstriyel İş Kazaları Türkçe 3
2
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları Türkçe 3
Endüstriyel İş Kazaları Türkçe 3
2018-2019
Önlisans
Süt ve Ürünleri Analizi II Türkçe 4
Mesleki Matematik I Türkçe 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
Süt Ürün Analizi Türkçe 4
Kimya II Türkçe 2
Yağ Analizi Türkçe 3
İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
Kimya I Türkçe 2
Su Analizi Türkçe 2
Laboratuvar Tekniği II Türkçe 3
Yüksek Lisans
Seminer Türkçe 2
Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 8
Etiketleme ve İşaretleme Türkçe 3
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. PİŞKİN MEHMET, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, ODABAŞ ZAFER (2020). Determination of photophysical,
photochemical and spectroscopic properties of novel lead(II) phthalocyanines. POLYHEDRON, 182,
Doi: 10.1016/j.poly.2020.114480 (Yayın No: 6874183)
2. Capkin Aylin,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,BULUT MUSTAFA (2020). Spectroscopic,
photophysical and photochemical properties of newly metallo-phthalocyanines containing coumarin
derivative. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1213, Doi: 10.1016/j.molstruc.2020.128145
(Yayın No: 6782765)
3. PİŞKİN MEHMET,CANPOLAT ERDAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2019). The new zinc phthalocyanine
having high singlet oxygen quantum yield substituted with new benzenesulfonamide derivative
groups containing schiff base. Journal of Molecular Structure, 1202, 127181, Doi:
10.1016/j.molstruc.2019.127181 (Yayın No: 5961827)
4. Mutlu Fatih,PİŞKİN MEHMET,CANPOLAT ERDAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2019). The new zinc(II)
phthalocyanine directly conjugated with 4-butylmorpholine units: Synthesis, characterization,
thermal, spectroscopic and photophysical properties. Journal of Molecular Structure, 1201,
127169, Doi: 10.1016/j.molstruc.2019.127169 (Yayın No: 5961732)
5. DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,BAYRAK RIZA,DURMUŞ MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2019).
Zinc(II) and lead(II) phthalocyanines bearing thiadiazole substituents: Synthesis, characterization,
photophysical and photochemical properties. Journal of Molecular Structure, 1197, 594-602., Doi:
10.1016/j.molstruc.2019.07.091 (Yayın No: 5961636)
6. ŞAHAL HAKAN,PİŞKİN MEHMET,ORGAN Gülen Atiye,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,KAYA
MEHMET,CANPOLAT ERDAL (2018). Zinc(II) phthalocyanine containing Schiff base containing
sulfonamide: synthesis, characterization, photophysical, and photochemical properties. Journal of
Coordination Chemistry, 361, 1-13., Doi: 10.1080/00958972.2018.1524140 (Yayın No: 4638169)
7. KANTEKİN HALİT,Yalazan Halise,KAHRİMAN NURAN,ERTEM BEYTULLAH,Serdaroğlu Vildan,PİŞKİN
MEHMET,DURMUŞ MAHMUT (2018). New peripherally and non-peripherally tetra-substituted
metal-free, magnesium(II) and zinc(II) phthalocyanine derivatives fused chalcone units: Design,
synthesis, spectroscopic characterization, photochemistry and photophysics. Journal of
3
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 361, 1-11., Doi:
10.1016/j.jphotochem.2018.04.034 (Yayın No: 4519423)
8. PİŞKİN MEHMET,CAN NURSEL,ODABAŞ ZAFER,ALTINDAL AHMET (2018). Toluene vapor sensing
characteristics of novel copper(II), indium(III), mono-lutetium(III) and tin(IV) phthalocyanines
substituted with 2,6-dimethoxyphenoxy bioactive moieties. Journal of Porphyrins and
Phthalocyanines, 22(01n03), 189-197., Doi: 10.1142/S1088424617500900 (Yayın No: 4624004)
9. PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK NACİYE,DURMUŞ MAHMUT (2017). Spectroscopic and electrochemical
behavior of the novel tetra-2-methyl-pyrazinoporphyrazines. Journal of Molecular Structure,
1149, 893-899., Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.08.053 (Yayın No: 3717175)
10. ÇETİNKAYA MEHMET,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,DURMUŞ MAHMUT (2017).
Do the positions of trimethyl groups on phthalocyanine photosensitizers improve their
photochemical and photophysical properties?. Journal of Photochemistry and Photobiology A:
Chemistry, 335, 17-25., Doi: 10.1016/j.jphotochem.2016.11.009 (Yayın No: 3717230)
11. DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,AKÇAY HAKKI TÜRKER,BARUT BURAK,DURMUŞ
MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2017). Synthesis, characterisation, photophysical and photochemical
properties of free-base tetra-(5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy)phthalocyanine and
respective zinc(II) and lead(II) complexes. Synthetic Metals, 223, 166-171., Doi:
10.1016/j.synthmet.2016.12.004 (Yayın No: 3717315)
12. DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,AKÇAY HAKKI TÜRKER,BARUT BURAK,DURMUŞ
MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2017). Synthesis, characterisation, photophysical and photochemical
properties of free-base tetra-(5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy)phthalocyanine and
respective zinc(II) and lead(II) complexes. Synthetic Metals, 223, 166-171., Doi:
10.1016/j.synthmet.2016.12.004 (Yayın No: 4822678)
13. ŞAHİN SAFİNAZ,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,DURMUŞ MAHMUT,ODABAŞ ZAFER (2016). First
investigation on the photophysical and photochemical properties of azo bridged phthalocyanine
photosensitizers. Journal of Luminescence, 180, 219-223., Doi: 10.1016/j.jlumin.2016.08.039
(Yayın No: 2960670)
14. DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,BARUT BURAK,BAYRAK RIZA,DURMUŞ MAHMUT,KANTEKİN
HALİT (2016). Metal free zinc II and lead II phthalocyanines functioning with 3 2H benzo d 1 2
3 triazol 2 yl 4 hydroxyphenethyl methacrylate groups Synthesis and investigation of
photophysical and photochemical properties. Synthetic Metals, 220, 276-285., Doi:
10.1016/j.synthmet.2016.06.026 (Yayın No: 2960631)
15. DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,BAYRAK RIZA,ÜNLÜER DİLEK,DÜĞDÜ ESRA,DURMUŞ
MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2016). The determination of photophysical and photochemical
parameters of novel metal free zinc II and lead II phthalocyanines bearing 1 2 4 triazole groups.
Synthetic Metals, 219, 76-82., Doi: 10.1016/j.synthmet.2016.05.008 (Yayın No: 2959857)
16. AlSohaimi Bander Roshadan,PİŞKİN MEHMET,Ateyatallah Aljuhani,AlRaqa Shaya Y,DURMUŞ
MAHMUT (2016). Enhancing photophysical and photochemical properties of zinc II
phthalocyanine dyes by substitution of triptycene moieties. Journal of Luminescence, 173, 82-88.,
Doi: 10.1016/j.jlumin.2015.12.053 (Yayın No: 2582469)
17. Alamin Ali Haytham Elzien,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,DURMUŞ MAHMUT,ODABAŞ ZAFER
(2016). Synthesis characterization photophysical and photochemical properties of novel zinc II
and indium III phthalocyanines containing 2 phenylphenoxy units. Journal of Luminescence, 173,
113-119., Doi: 10.1016/j.jlumin.2015.12.010 (Yayın No: 2582458)
18. GÜREL EKREM,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,DURMUŞ MAHMUT (2016). The
novel mesityloxy substituted metallo phthalocyanine dyes with long fluorescence lifetimes and
high singlet oxygen quantum yields. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,
315, 42-51., Doi: 10.1016/j.jphotochem.2015.09.009 (Yayın No: 2582432)
19. AlSohaimi Bandar R,PİŞKİN MEHMET,Ghanem Bader S,AlRaqa Shaya Y,DURMUŞ MAHMUT (2016).
Efficient singlet oxygen generation by triptycene substituted A3B type zinc II phthalocyanine
photosensitizers. Tetrahedron Letters, 57(3), 300-304., Doi: 10.1016/j.tetlet.2015.12.004 (Yayın
No: 2582443)
20. PİŞKİN MEHMET (2016). The novel 2 6 dimethoxyphenoxy substituted phthalocyanine dyes
having high singlet oxygen quantum yields. Polyhedron, 104, 17-24., Doi:
10.1016/j.poly.2015.11.017 (Yayın No: 2582450)
21. ÇAKIR VOLKAN,Çakır Dilek,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,BIYIKLIOĞLU ZEKERİYA (2015).
New peripherally and non peripherally tetra substituted water soluble zinc phthalocyanines
Synthesis photophysics and photochemistry. Journal of Organometallic Chemistry, 783, 120-
129., Doi: 10.1016/j.jorganchem.2015.02.021 (Yayın No: 2097393)
22. Ghanem Bader S,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,Mohamed E El Khouly,Shaya Y Al Raqa
(2015). Synthesis photophysical and photochemical properties of novel phthalocyanines
substituted with triptycene moieties. Polyhedron, 90, 85-90., Doi: 10.1016/j.poly.2015.01.037
4
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
(Yayın No: 2099122)
23. GÜREL EKREM,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,DURMUŞ MAHMUT (2015).
Synthesis characterization and investigation of the photophysical and photochemical properties of
highly soluble novel metal free zinc II and indium III phthalocyanines substituted with 2 3 6
trimethylphenoxy moieties. Dalton Trans., 44(13), 6202-6211., Doi: 10.1039/C5DT00304K (Yayın
No: 2539728)
24. ÇAKIR VOLKAN,Çakır Dilek,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,BIYIKLIOĞLU ZEKERİYA (2014).
Water soluble peripheral and non peripheral tetrasubstituted zinc phthalocyanines Synthesis
photochemistry and bovine serum albumin binding behavior. Journal of Luminescence, 154, 274-
284., Doi: 10.1016/j.jlumin.2014.04.030 (Yayın No: 2109845)
25. NAS ASİYE,DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2014). The
photophysical and photochemical properties of new unmetallated and metallated phthalocyanines
bearing four 5 chloroquinolin 8 yloxy substituents on peripheral sites. Journal of Luminescence,
145, 635-642., Doi: 10.1016/j.jlumin.2013.07.056 (Yayın No: 2109931)
26. AKTAŞ AYŞE,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,BIYIKLIOĞLU ZEKERİYA (2014). Synthesis
photophysical and photochemical properties of zinc phthalocyanines bearing fluoro functionalized
substituents. Journal of Luminescence, 145, 899-906., Doi: 10.1016/j.jlumin.2013.09.019 (Yayın
No: 2110139)
27. AKÇAY HAKKI TÜRKER,PİŞKİN MEHMET,DEMİRBAŞ ÜMİT,BAYRAK RIZA,DURMUŞ
MAHMUT,MENTEŞE EMRE,KANTEKİN HALİT (2013). Novel triazole bearing zinc II and magnesium
II metallo phthalocyanines Synthesis characterization photophysical and photochemical
properties. Journal of Organometallic Chemistry, 745746, 379-386., Doi:
10.1016/j.jorganchem.2013.08.029 (Yayın No: 2110302)
28. DEMİRBAŞ ÜMİT,BAYRAK RIZA,PİŞKİN MEHMET,AKÇAY HAKKI TÜRKER,DURMUŞ
MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2013). Synthesis photophysical and photochemical properties of
novel tetra substituted metal free and metallophthalocyanines bearing triazine units. Journal of
Organometallic Chemistry, 724, 225-234., Doi: 10.1016/j.jorganchem.2012.11.001 (Yayın No:
2110439)
29. BAYRAK RIZA,AKÇAY HAKKI TÜRKER,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,DEĞİRMENCİOĞLU
İSMAİL (2012). Azine bridged binuclear metallophthalocyanines functioning photophysical and
photochemical responsive. Dyes and Pigments, 95(2), 330-337., Doi:
10.1016/j.dyepig.2012.05.010 (Yayın No: 2110671)
30. PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,BULUT MUSTAFA (2012). Synthesis and investigation on
photophysical and photochemical properties of 7 oxy 3 methyl 4 phenylcoumarin bearing zinc
phthalocyanines. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 97, 502-
511., Doi: 10.1016/j.saa.2012.06.029 (Yayın No: 2110585)
31. PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,BULUT MUSTAFA (2011). Highly soluble 7 oxy 3 4
methoxyphenyl coumarin bearing zinc phthalocyanines Synthesis and investigation of
photophysical and photochemical properties. Journal of Photochemistry and Photobiology A:
Chemistry, 223(1), 37-49., Doi: 10.1016/j.jphotochem.2011.07.014 (Yayın No: 2110789)
32. PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,BULUT MUSTAFA (2011). Synthesis characterization
photophysical and photochemical properties of 7 oxy 3 methyl 4 phenylcoumarin substituted
indium phthalocyanines. Inorganica Chimica Acta, 373(1), 107-116., Doi:
10.1016/j.ica.2011.03.066 (Yayın No: 2110870)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
Mutlu Fatih, ORGAN Gülen Atiye, PİŞKİN MEHMET, ŞAHAL HAKAN, ÖZTÜRK ÖMER FARUK,
CANPOLAT ERDAL (2018). Schiff Base Derivative Bearing Zinc(II) Phthalocyanine: Synthesis,
Characterization and Spectroscopic Properties. International Eurasian Conference on Biological
and Chemical Sciences (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6874229)
1.
ORGAN Gülen Atiye, PİŞKİN MEHMET (2018). Novel Benzenesulfonamide Derivative Substituted
Phthalocyanine: Synthesis, Characterization and Spectroscopic Properties. International Eurasian
Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6874224)
2.
PİŞKİN MEHMET, ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2018). Katı Hal Kimyası Araştırma Laboratuvarının
Mevcut Ortam ve Şartlarının Laboratuvar Güvenliği Yönünden Araştırılması. 9th International
Congress On Occupational Safety and Health (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6874311)
3.
PİŞKİN MEHMET, Yeşilçinar Leyla (2019). 2018 İşkur Verilerine Göre Engellilerin Ülkemizdeki
İstihdamı Üzerine Bir Çalışma. 4th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety and Health, 12-
13 April 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6874346)
4.
5
PİŞKİN MEHMET, ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2019). Tarımda Fiziksel ve Kimyasal Risk Etmenleri
Üzerine Bir Çalışma. 4th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety and Health (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:6874431)
5.
PİŞKİN MEHMET, Yeşilçinar Leyla (2019). Çanakkale İlinde Engelliler İçin Sunulan Hizmetlerin İş
Güvenliği Açısından İncelenmesi. 4th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety and Health
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6874377)
6.
PİŞKİN MEHMET (2019). Kamu ve Özel Sektördeki Bazı Laboratuvarların İş Güvenliği Açısından
İncelenmesi. 4th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety and Health (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:6874463)
7.
PİŞKİN MEHMET (2019). Kamu ve Özel Sektördeki Bazı Laboratuvarların 5x5 L Matris Yöntemi İle
Risk Analizinin İncelenmesi. 4th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety and Health (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:6874450)
8.
ORGAN Gülen Atiye, PİŞKİN MEHMET, CANPOLAT ERDAL, ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2020). New
benzenesulfonamide derivative phthalocyanine, capable of producing high singlet oxygen. 3rd
International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6874231)
9.
ORGAN Gülen Atiye, PİŞKİN MEHMET, CANPOLAT ERDAL, ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2020). Yeni
benzensülfonamid türevi çinko ftalosiyanin sentezi ve Karakterizasyonu. 3rd International
Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6874232)
10.
PİŞKİN MEHMET (2020). Examination on Photophysicochemical Properties of Directly Conjugated
Novel Phthalocyanines as Photosensitizer for Photodynamic Therapy. 3rd International Conference
on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM 2020) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:6874292)
11.
PİŞKİN MEHMET (2020). Spectroscopic, Photophysicochemical Properties of
Gallium(III)Phthalocyanine as a Photosensitizer for Photodynamic Therapy. 3rd International
Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM 2020) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
12.
PİŞKİN MEHMET (2020). Novel Magnesium Phthalocyanines: Synthesis, Characterization,
Antioxidant Activity, Thermal and Photophysicochemical Properties. 3rd International Conference
on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM 2020) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:6874288)
13.
PİŞKİN MEHMET, Dalyan Orkun (2020). İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Tehlike Algılarının
İncelenmesi. 6th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety and Health (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6874480)
14.
PİŞKİN MEHMET, Dalyan Orkun (2020). İnşaat Sektöründe Çalışanların Ramak Kala Olay
Farkındalığının İncelenmesi. 6th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety and Health (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6874529)
15.
PİŞKİN MEHMET, Dalyan Mustafa (2019). Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplardan
Göçmen Çalışanlar. 4th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety and Health (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6874220)
16.
PİŞKİN MEHMET, Dalyan Mustafa (2019). Çalışma Yaşamında Engelli İstihdamı. 4th Internatıonal
Congress On Occupatıonal Safety and Health (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:6874221)
17.
Dalyan Orkun,PİŞKİN MEHMET (2019). 02.03.2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN BÜYÜK
ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ
İLE GELENYENİLİKLER VE ALT VE ÜST SEVİYELİ KURULUŞLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER.
FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS ONOCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 1, 386-394. (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5964516)
18.
Dalyan Orkun,PİŞKİN MEHMET (2019). ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN
PLANLANMASINDA YILLIK EĞİTİMPLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 4 TH INTERNATIONAL
CONGRESS ONOCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 1, 301-305. (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5964498)
19.
PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2018). Katı Hal Kimyası Araştırma Laboratuvarının
MevcutOrtam ve Şartlarının Laboratuvar Güvenliği YönündenAraştırılması. 9. Uluslararası İş
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4784676)
20.
KANTEKİN HALİT,Yalazan Halise,KAHRİMAN NURAN,ERTEM BEYTULLAH,Serdaroğlu Vildan,PİŞKİN
MEHMET,DURMUŞ MAHMUT (2018). SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF PHOTOPHYSICAL AND
PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM(II) AND ZINC(II) PHTHALOCYANINE COMPLEXES
CONTAINING NEW CHALCONE DERIVATIVE. The 3rd GTU Photodynamic Day (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:4519662)
21.
KANTEKİN HALİT,yalazan Halise,KAHRİMAN NURAN,ERTEM BEYTULLAH,SERDAROĞLU
VİLDAN,DURMUŞ MAHMUT,PİŞKİN MEHMET (2018). Synthesis and investigation of photophysical
andphotochemical properties of magnesium andzinc phthalocyanine complexes containing
newchalcone derivative. Third GTU Photodynamic Dayin the framework of the International Day of
Light 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4269889)
22.
6
KANTEKİN HALİT,YALAZAN HALİSE,KAHRİMAN NURAN,ERTEM BEYTULLAH,SERDAROĞLU
VİLDAN,DURMUŞ MAHMUT,PİŞKİN MEHMET (2018). Synthesis and investigation of photophysical
and photochemical properties of magnesium and zinc phthalocyanine complexes containing new
chalcone derivative. Third GTU Photodynamic Day in the framework of the International Day of
Light 2018, 10-10. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4749042)
23.
KANTEKİN HALİT,Yalazan Halise,KAHRİMAN NURAN,ERTEM BEYTULLAH,Serdaroğlu Vildan,PİŞKİN
MEHMET,DURMUŞ MAHMUT (2018). SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF PHOTOPHYSICAL AND
PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM(II) AND ZINC(II) PHTHALOCYANINE COMPLEXES
CONTAINING NEW CHALCONE DERIVATIVE. The 3rd GTU Photodynamic Day (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:4519660)
24.
KANTEKİN HALİT,Yalazan Halise,KAHRİMAN NURAN,ERTEM BEYTULLAH,Serdaroğlu Vildan,PİŞKİN
MEHMET,DURMUŞ MAHMUT (2018). SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF PHOTOPHYSICAL AND
PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM(II) AND ZINC(II) PHTHALOCYANINE COMPLEXES
CONTAINING NEW CHALCONE DERIVATIVE. The 3rd GTU Photodynamic Day (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:4519658)
25.
ORGAN GÜLEN ATİYE,ŞAHAL HAKAN,MUTLU FATİH,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER
FARUK,CANPOLAT ERDAL (2017). Periferal Tetrakis-Benzenesulfonamide Derivative Substituted
Phthalocyanine:Solid State Synthesis, Structure, Spectroscopy. , 3th International Turkish
Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017, MUĞLA, TURKEY (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3880795)
26.
ÖZTÜRK ÖMER FARUK,PİŞKİN MEHMET (2017). Synthesis, characterization, spectroscopic
properties of novel quite soluble tetrakis -substituted phthalocyaninato lead. III. International
Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3999548)
27.
PİŞKİN MEHMET,DOĞAN FATİH,Mutlu Fatih,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2017). The Novel Zinc (II)
Phthalocyanine Substituted With Benzene Sulfonamide Derivative Compound Containing Pyridine
And Nitro Units: Synthesise, Structured Lighting, Spectroscopic Features. “III. International
Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)”., 1, 196-197. (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3774729)
28.
DOĞAN FATİH,PİŞKİN MEHMET,Mutlu Fatih,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2017). Synthesis and
Spectroscopic Properties Of Newly Peripheral Tetra Substituted Zinc(II) Phthalocyanine Bearing
Benzene Sulfonamide Derivative Containing 1,3,4-Thiadiazol, Schiff Base and Bromine. “III.
International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)”, 1, 99-100. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3763977)
29.
ORGAN Gülen Atiye,ŞAHAL HAKAN,Mutlu Fatih,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT
ERDAL (2017). Periferal Tetrakis-Benzenesulfonamide Derivative Substituted Phthalocyanine:Solid
State Synthesis, Structure, Spectroscopy. “III.International Turkish Congress on Molecular
Spectroscopy (TURCMOS2017)”, 1, 194-194. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3774645)
30.
DOĞAN FATİH,PİŞKİN MEHMET,MUTLU FATİH,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2017). Synthesis and
Spectroscopic Properties Of Newly Peripheral Tetra Substituted Zinc(II) Phthalocyanine Bearing
Benzene Sulfonamide Derivatıve Contaİnıng 1,3,4-Thİadİazol, Schiff Base and Bromine. The 3rd
International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, 1(O63), 99-100. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3518987)
31.
PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT (2017). Synthesis, Structure and Spectroscopic Properties af
Novel Zinc(II) Phthalocyanine Using Sonogashira Cross-Coupling Reaction. “III. International
Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)”, 1, 209-209. (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3764190)
32.
PİŞKİN MEHMET,DOĞAN FATİH,MUTLU FATİH,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2017). The Novel Zinc (II)
Phthalocyanine Substituted With Benzene Sulfonamide Derivative Compound Containing Pyridine
And Nitro Units: Synthesise, Structured Lighting, Spectroscopic Features. The 3rd International
Turkish Congress on Molecular Spectroscopy(P072), 197 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3518993)
33.
DOĞAN FATİH,PİŞKİN MEHMET,MUTLU FATİH,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2017). Synthesis and
Spectroscopic Properties Of Newly Peripheral Tetra Substituted Zinc(II) Phthalocyanine Bearing
Benzene Sulfonamide Derivative Containing 1,3,4-Thiadiazol, Schiff Base and Bromine. 3th
International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3880124)
34.
PİŞKİN MEHMET (2017). The Novel 2,6-Dimethoxyphenoxy Substituted Zinc(II) Phthalocyanine
Dyes Having High Singlet Oxygen Quantum Yields. “III. International Turkish Congress on
Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)”, 1, 43-43. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3763675)
35.
ÖZTÜRK ÖMER FARUK,PİŞKİN MEHMET (2017). Synthesis, characterization, spectroscopic
properties of novel quite soluble tetrakis -substituted phthalocyaninato lead. 3th International
Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3887488)
36.
7
ÖZTÜRK ÖMER FARUK,PİŞKİN MEHMET (2017). Novel Ideal Soluble And Non-Aggregated
Copper(II) Phthalocyanines: Synthesis, Structure, Spectroscopic Properties. “III. International
Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)”, 1, 190-191. (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3764084)
37.
PİŞKİN MEHMET,DOĞAN FATİH,MUTLU FATİH,ÖZTÜRK ÖMER FARUK (2017). The Novel Zinc (II)
Phthalocyanine Substituted With Benzene Sulfonamide Derivative Compound Containing Pyridine
And Nitro Units: Synthesise, Structured Lighting, Spectroscopic Features. 3th International
Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3880270)
38.
Organ Gülen Atiye,ŞAHAL HAKAN,Mutlu Fatih,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT
ERDAL (2017). Periferal Tetrakis-Benzenesulfonamide Derivative Substituted Phthalocyanine:Solid
State Synthesis, Structure, Spectroscopy. III. International Turkish Congress on Molecular
Spectroscopy (TURCMOS 2017),, 194 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3696469)
39.
AKÇAY HAKKI TÜRKER,PİŞKİN MEHMET,DEMİRBAŞ ÜMİT,BAYRAK RIZA,DURMUŞ
MAHMUT,MENTEŞE EMRE,KANTEKİN HALİT (2017). Novel triazole bearing zinc(II) and
magnesium(II) metallo-phthalocyanines: Synthesis, characterization,photophysical and
photochemical properties. IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies,
1175-1175. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3937629)
40.
BAYRAK RIZA,DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2017). The
determination of photophysical and photochemical parameters of novel metal-free,zinc(II) and
lead(II) phthalocyanines bearing 1,2,4-triazole groups. 3. Uluslarası İlaç ve Eczacılık Konbgresi
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4023932)
41.
BAYRAK RIZA,DEMİRBAŞ ÜMİT,AKÇAY HAKKI TÜRKER,PİŞKİN MEHMET,KANTEKİN HALİT (2017).
Synthesis, photophysical and photochemical properties of novel tetra substituted metal free and
metallophthalocyanines bearing triazine units. IVEK 3rd International Convention of
Pharmaceuticals and Pharmacies, 1, 767-767. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3753322)
42.
BAYRAK RIZA,DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2017). The
determination of photophysical and photochemical parameters of novel metal-free,zinc(II) and
lead(II) phthalocyanines bearing 1,2,4-triazole groups. IVEK 3rd International Convention of
Pharmaceuticals and Pharmacies, 1181-1181. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3937657)
43.
BAYRAK RIZA,DEMİRBAŞ ÜMİT,AKÇAY HAKKI TÜRKER,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ
MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2017). Synthesis, photophysical and photochemical properties of
novel tetra substituted metalfree and metallophthalocyanines bearing triazine units. IVEK 3rd
International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 1174-1174. (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3937590)
44.
AKÇAY HAKKI TÜRKER,PİŞKİN MEHMET,DEMİRBAŞ ÜMİT,BAYRAK RIZA,DURMUŞ
MAHMUT,MENTEŞE EMRE,KANTEKİN HALİT (2017). Novel triazole bearing zinc(II) and
magnesium(II) metallophthalocyanines: Synthesis, characterization, photophysical and
photochemical properties Hakkı Türker Akçay1, Mehmet Pişkin2, Ümit Demirbaş3, Rıza Bayrak3,
MahmutDurmuş4, Emre Menteşe1, Halit Kantekin3. IVEK 3rd International Convention of
Pharmaceuticals and Pharmacies, 1, 768-769. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3774954)
45.
BAYRAK RIZA,DEMİRBAŞ ÜMİT,AKÇAY HAKKI TÜRKER,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ
MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2017). SYNTHESİS, PHOTOPHYSİCAL AND PHOTOCHEMİCAL
PROPERTİES OF NOVEL TETRA SUBSTİTUTED METAL FREE AND METALLOPHTHALOCYANİNES
BEARİNG TRİAZİNE UNİTS. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 767-767. (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3582242)
46.
AKÇAY HAKKI TÜRKER,PİŞKİN MEHMET,DEMİRBAŞ ÜMİT,BAYRAK RIZA,DURMUŞ
MAHMUT,MENTEŞE EMRE,KANTEKİN HALİT (2017). Novel triazole bearing zinc(II) and
magnesium(II) metallophthalocyanines:Synthesis, characterization, photophysicaland
photochemical properties. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 768-768. (Özet
47.
BAYRAK RIZA,DEMİRBAŞ ÜMİT,PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT,KANTEKİN HALİT (2017). The
determination of photophysical and photochemical parameters of novel metal-free, zinc(II) and
lead(II) phthalocyanines bearing 1,2,4-triazole groups. IVEK 3rd International Convention of
Pharmaceuticals and Pharmacies, 1, 772-772. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3774897)
48.
ŞAHAL HAKAN,Organ Gülen Atiye,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT ERDAL,KAYA
MEHMET (2016). Synthesis Characterization Spectroscopic Properties Schiff Base Derivative
Bearing Zinc II Phthalocyanine. 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3241581)
49.
YAZAR ZUHAL,PİŞKİN MEHMET,ODABAŞ ZAFER,ÖZKAYA ALİ RIZA (2016). Metallophthalocyanine
C Nafion Composites for Electrocatalysis of Oxygen Reduction. 229th ECS Meeting of the
International Society of Electrochemistry,, 1 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3242214)
50.
ZUHAL YAZAR,PİŞKİN MEHMET,ODABAŞ ZAFER,ÖZKAYA ALİ RIZA (2015). REDOX PROPERTIES
AND ELECTROCATALYTICOXYGEN REDUCING PERFORMANCES OFVARIOUS NOVEL METAL
PHTHALOCYANINES. 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 50-50.
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2217763)
51.
8
PİŞKİN MEHMET,ÇAKIR VOLKAN,ÇAKIR DİLEK,DURMUŞ MAHMUT,BIYIKLIOĞLU ZEKERİYA (2013).
Synthesis photophysical and photochemical properties of fluorinated zinc phthalocyanines. 44th
IUPAC World Chemistry Congress IUPAC Congress 2013 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2582571)
52.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. PİŞKİN MEHMET, Dalyan Orkun (2020). İşyerlerinde Ramak Kala Bildirimlerinin İş Kazalarına
Etkisi ve İnşaat Sektöründe Uygulama. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 6(1), 133-143. (Kontrol No: 6870591)
2. PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ODABAŞ ZAFER (2017). Newly Soluble and NonAggregated Copper(II) and Tin(II) Phthalocyanines:Synthesis, Characterization and Investigation
of Photophysical and Photochemical-Responsive. KARAELMAS FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ,
7(2), 627-697., Doi: http://dx.doi.org/10.72122Fzkufbd.v7i2.836 (Kontrol No: 3699916)
3. PİŞKİN MEHMET, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, ODABAŞ ZAFER (2017). The photophysicochemical
properties of peripherally and non-peripherally tetrakis-substituted lutetium(III) acetate
phthalocyanines. Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research (Kontrol No:
6876856)
4. PİŞKİN MEHMET,ODABAŞ ZAFER (2016). Synthesis Characterization and Spectroscopic Properties
of Novel Mono Lutetium IIII Phthalocyanines. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(2), 307-
314. (Kontrol No: 2987270)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. ORGAN GÜLEN ATİYE,ŞAHAL HAKAN,MUTLU FATİH,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT
ERDAL,KAYA MEHMET (2017). KATI-HAL SENTEZ YÖNTEMİYLE PERİFERAL 1,3,4-TİYADİAZOL
İÇERENBENZENSÜLFONAMİD TÜREVİ FTALOSİYANİN SENTEZİ, YAPIAYDINLATMASI ve
SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ. VI. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ (ULUSLARARASI
KATILIMLI) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4048892)
2. Organ Gülen Atiye,ŞAHAL HAKAN,Mutlu Fatih,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT
ERDAL,KAYA MEHMET (2017). Katı-Hal Sentez Yöntemiyle Periferal 1,3,4-Tiyadiazol İçeren
Benzensülfonamid Türevi Ftalosiyanin Sentezi, Yapı Aydınlatması ve Spektroskopik özellikleri.
Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4108487)
3. ORGAN Gülen Atiye,ŞAHAL HAKAN,Mutlu Fatih,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT
ERDAL,KAYA MEHMET (2017). SCHIFF BAZI İÇEREN BENZENSÜLFONAMİD TÜREVİ ÇİNKO(II)
FTALOSİYANİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ. Uluslararası
Katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 1, 88-88. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3773446)
4. ORGAN Gülen Atiye,ŞAHAL HAKAN,Mutlu Fatih,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT
ERDAL,KAYA MEHMET (2017). KATI-HAL SENTEZ YÖNTEMİYLE PERİFERAL1,3,4-TİYADİAZOL İÇEREN
BENZENSÜLFONAMİD TÜREVİ FTALOSİYANİN SENTEZİ, YAPI, AYDINLATMASI Ve SPEKTROSKOPİK
ÖZELLİKLERİ. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 1, 44-44. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3773308)
5. ORGAN GÜLEN ATİYE,ŞAHAL HAKAN,MUTLU FATİH,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT
ERDAL,KAYA MEHMET (2017). SCHIFF BAZI İÇEREN BENZENSÜLFONAMİD TÜREVİ ÇİNKO(II)
FTALOSİYANİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLER. VI. ULUSAL
ANORGANİK KİMYA KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4049067)
6. Organ Gülen Atiye,ŞAHAL HAKAN,Mutlu Fatih,PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,CANPOLAT
ERDAL,KAYA MEHMET (2017). Schiff Bazı İçeren Benzensülfonamid Türevi Çinko(II) Ftalosiyanin
Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik özellikleri. Ululslararası Katılımlı VI. Ulusal Anorganik
Kimya Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4108503)
7. PİŞKİN MEHMET,ÖZTÜRK NACİYE,DURMUŞ MAHMUT (2016). Tetra-2-Metil-Pirazinoporfirazinlerin
Sentezi, Karakterizasyonuve Elektrokimyasal Özellikleri. 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1, 120-
120. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3764524)
8. PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT (2016). Alkin Bağı ile Direkt Sübstitüe Edilmiş Metalli
FtalosiyaninBileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve SpektroskopikÖzellikleri. 8. Ulusal Analitik
Kimya Kongresi, 1, 121-121. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3764603)
9. PİŞKİN MEHMET,ODABAŞ ZAFER (2016). Yeni, Çözünür Lantanit Serisi Lutesyum Metalli MonoFtalosiyaninlerin Sentezi, Karakterisazyonu ve Spektroskopik Özellikleri. 8. Ulusal Analitik Kimya
Kongresi, 1, 36-36. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3764460)
10. PİŞKİN MEHMET,ODABAŞ ZAFER (2016). PERİFERAL VE NON-PERİFERAL TETRASÜBSTİTÜE ÇÖZÜNÜR
VE AGREGASYON YAPMAYAN FARKLI METALLİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ,
KARAKTERİSAZYONU VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ. IV. ESER ANALİZ KONGRESİ, 1, 21-21.
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3772076)
11. PİŞKİN MEHMET,DURMUŞ MAHMUT (2016). FOTODİNAMİK TEDAVİDE FOTODUYARLAŞTIRICILAR
OLARAK YENİ DİREKT KONJUGE METALLİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE
KARAKTERİSAZYONU. IV. ESER ANALİZ KONGRESİ, 1, 90-90. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3772178)
9
12. PİŞKİN MEHMET,ÇAKIR VOLKAN,ÇAKIR DİLEK,DURMUŞ MAHMUT,BIYIKLIOĞLU ZEKERİYA (2013).
Water soluble peripheral and non peripheral tetrasubstituted zinc phthalocyanines Synthesis
photophysics and photochemistry. Sakarya Üniversitesi I. Ulusal Organik Kimya Kongresi (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:2582578)
Editörlük
Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research (Diğer endeksler),
Dergi, Asos Yayıncılık
1.
Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research (Diğer endeksler),
Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Elazığ: Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık, 05.10.2016
2.
Üniversite Dışı Deneyim
1999-2014 ÖĞRETMEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, İLKOKUL’xxDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, (Kamu)
Sertifika
DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI, Deney hayvanlarının anatomisi, fizyolojisi, histolojisi ve
biyokimyası (3 Ders Saati)Temel laboratuar güvenliği ve temizlik (6 Ders Saati)Hayvan refahı ve
davranış özellikleri (3 Ders Saati)İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri (3 Ders Saati)Anestezi – ötenazi
teknikleri (3 Ders Saati)Kan ve örnek alma teknikleri (3 Ders Saati)Deney hayvanlarının beslenmesi (1
Ders Saati)Deney Hayvan hastalıkları (mikrobiyolojik, virolojik, parazitolojik) (2 Ders Saati)Deney
hayvanlarının üretimi (2 Ders Saati)İş sağlığı ve güvenliği (2 Ders Saati)Hayvan deneyleri etiği (2 Ders
Saati)Laboratuar işletmesi (1 Ders Saati)Mevzuat (2 Ders Saati)Alternatif yöntemler (4 Ders Saati)Tutuş
teknikleri (3 Ders Saati)Pratik Uygulamalar (40 Ders Saati), ÇANAKKALE, Sertifika, 07.12.2015 -
18.12.2015 (Ulusal)
14190

Kurum

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Popüler Yayınları

0

ATIF

2

FAVORİ

183

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

2

FAVORİ

224

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Atık Yakma Fırını Çalışanlarında Gözlemlenen Toksik Metallerin Biyoizlenmesi
Yayın Bilgisi: 2021 , OHS ACADEMY
DOI: 10.38213/ohsacademy.977889
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 283

0

ATIF

2

FAVORİ

283

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

425

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

ATIF

1

FAVORİ

555

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

0

FAVORİ

168

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

209

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

241

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Bazı Balıkçı Teknelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yayın Bilgisi: 2021 , OHS ACADEMY
DOI: 10.38213/ohsacademy.1020191
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 798

1

FAVORİ

798

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

555

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

425

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Toxicity of polyvinyl alcohols in medicinal chemistry
Yayın Bilgisi: 2021 , MANAS Journal of Engineering
DOI: 10.51354/mjen.918635
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 621

1

FAVORİ

621

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

2

FAVORİ

224

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Atık Yakma Fırını Çalışanlarında Gözlemlenen Toksik Metallerin Biyoizlenmesi
Yayın Bilgisi: 2021 , OHS ACADEMY
DOI: 10.38213/ohsacademy.977889
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 283

2

FAVORİ

283

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

441

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

507

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

5773

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

749

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

216

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

2

ATIF

1

FAVORİ

301

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Bazı Balıkçı Teknelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yayın Bilgisi: 2021 , OHS ACADEMY
DOI: 10.38213/ohsacademy.1020191
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 798

1

ATIF

1

FAVORİ

798

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

ATIF

1

FAVORİ

555

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

ATIF

1

FAVORİ

946

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Toxicity of polyvinyl alcohols in medicinal chemistry
Yayın Bilgisi: 2021 , MANAS Journal of Engineering
DOI: 10.51354/mjen.918635
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 621

1

ATIF

1

FAVORİ

621

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

3

ATIF

1

FAVORİ

441

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

2

ATIF

0

FAVORİ

507

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

8

ATIF

1

FAVORİ

5773

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.