avatar
Prof. Dr. Tuncer Özdil Prof. Dr. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Yayın 18 Hakemlik 34 CrossRef Atıf 3 TR Dizin Atıf 1
18 Yayın
34 Hakemlik
3 CrossRef Atıf
1 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yükseköğretim Sistemleri Yöneylem Araştırması Finansal Ekonomi Uluslararası İktisatta Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji İstatistiksel Analiz Matematikte Yöneylem Araştırması Çok Ölçütlü Karar Verme Üretim ve Hizmet Sistemleri E-Ticaret Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış Kalite Yönetimi

Kurum

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar

Teknopark Firmalarında İşbirliğinin Yenilikçilik Üzerine Etkilerinin Meta Analiz Tekniği Kullanarak İncelenmesi
Yazarlar: Şengül Can , Mustafa Gerşil, Tuncer Özdil
Yayın Bilgisi: 2021 , Yönetim ve Ekonomi Dergisi
DOI: 10.18657/yonveek.888754
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 509

0

509

0

770

TÜRK VE KIRGIZ EKONOMİLERİNİN GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Yazarlar: Tuncer Özdil , Cengiz Yılmaz, Ainura Turdaliyeva
Yayın Bilgisi: 2019 , Reforma
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 281

0

281

0

4333

ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK KARİYER SEÇİMİ NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Yazarlar: Анаркуль урдалетова, C. Yılmaz, T. Ozdil
Yayın Bilgisi: 2017 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 568

0

568

0

1060

Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları
Yazarlar: Tuncer Ozdil , Cengiz Yılmaz, Anarkül Urdaletova, Beran Gülçiçek Tolun
Yayın Bilgisi: 2016 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 821

0

821

Geçiş Ekonomilerinde Vergi Kültürü ve Etkileyen Faktörler: Kırgızistan Örneği
Yazarlar: Raziyahan Abdiyeva, Tuncer Özdil , Cusup Pirimbayev
Yayın Bilgisi: 2015 , Bilig
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1088

0

1088

Kırgızistan’da Türk Girişimcilerin Profili Üzerine Bir Araştırma
Yazarlar: Seyil Najimudinova, Uğur Ünal, Tuncer Özdil
Yayın Bilgisi: 2015 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 486

0

486

Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Türkiye ve Kazakistan Ekonomilerinin Karşılaştırılması
Yazarlar: Tuncer Özdil , Ainura Turdalıeva
Yayın Bilgisi: 2014 , Ege Akademik Bakış Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1386

0

1386

0

2674

ÇOKLU KÜLTÜREL ORTAMLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI İNŞAA EDEN FAKTÖRLER
Yazarlar: Emine Yavaşgel, Emine Yavaşgel, Tuncer Özdil , Uğur Ünal
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1317

0

1317

KIRGIZĠSTAN’DA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ON-LĠNE ALIġVERĠġ YAPMA EĞĠLĠMLERĠ
Yazarlar: T Özdil , A Maksudunov
Yayın Bilgisi: 2010 , Reforma
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 335

0

335

Genç Kadın ve Erkeklerin Müzik Ürünü Dinleme Cihazı ve Korsan Ürünler Karşısındaki Tutum Farklılıkları
Yazarlar: Cengiz Yılmaz, Tuncer Özdil , Ömer Kapancıoğulları
Yayın Bilgisi: 2009 , Yönetim ve Ekonomi Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1573

0

1573

0

547

Yayınlar

Üniversite Eğitiminde Öğretim Üyesi Tutumunun Ders Başarısına Etkisinin Veri Madenciliği Teknikleriyle Araştırılması
Yazarlar: Şengül Can , Tuncer Özdil , Cengiz Yılmaz
Yayın Bilgisi: 2019 , Yönetim ve Ekonomi Dergisi
DOI: 10.18657/yonveek.418156
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 770

1

0

770

2

0

4333

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.