Subjects

• Education & Teacher Training


Articles


H. BAĞCI, C. ATAR
An Investigation of Pre-Service English Teachers’ Self-Efficacy in Web Pedagogical Content Knowledge, Sakarya University Journal of Education, (2019)
H. BAĞCI
An Investigation of Digital Game Playing Habits of Vocational School Students in Terms of Different Variables, Afyon Kocatepe University Journal of Social Science, (2019)
H. BAĞCI, E. BAŞARAN
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında Eğitim Veren Öğretim Elemanlarının Animasyon Eğitimi Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeleri, Türkiye Eğitim Dergisi, (2019)
H. BAĞCI
Analyzing the Digital Addiction of University Students through Diverse Variables: Example of Vocational School, International Journal of Contemporary Educational Research, (2019)
H. BAĞCI
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki, PESA International Journal of Social Studies, (2019)
H. BAĞCI, C. ATAR
Pre-service English Teachers' Acceptance and Use of Social Networks for Learning and Teaching Purposes, Journal of Theoretical Educational Science, (2018)
E. GEÇER, H. BAĞCI
MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
H. BAĞCI, H. YALIN
The Effects of 5E Learning Cycle Model in Adaptive Blended Learning Environment to Students’ Academic Success, Journal of Theoretical Educational Science, (2018)
H. BAĞCI, A. ÇOKLAR
Bilgisayar Odaklı Yüksekokul ve Fakülte Öğrencilerinin Problemli Cep Telefonu Kullanım Durumları, PESA International Journal of Social Studies, (2017)