Makaleler


H. BAĞCI, Y. ÜNGÖREN, M. HORZUM, İ. ÜNSAL
Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi, Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, (2020)
H. BAĞCI, C. ATAR
An Investigation of Pre-Service English Teachers’ Self-Efficacy in Web Pedagogical Content Knowledge, Sakarya University Journal of Education, (2019)
H. BAĞCI
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. BAĞCI, E. BAŞARAN
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında Eğitim Veren Öğretim Elemanlarının Animasyon Eğitimi Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeleri, Türkiye Eğitim Dergisi, (2019)
H. BAĞCI
Analyzing the Digital Addiction of University Students through Diverse Variables: Example of Vocational School, International Journal of Contemporary Educational Research, (2019)
H. BAĞCI
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki, PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
H. BAĞCI, C. ATAR
İngilizce Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağları Öğrenme ve Öğretme Amaçlı Kabul ve Kullanımı, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, (2018)
E. GEÇER, H. BAĞCI
MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
H. BAĞCI, H. YALIN
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Denetim Odağına Göre Uyarlanmış 5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, (2018)
H. BAĞCI, A. ÇOKLAR
Bilgisayar Odaklı Yüksekokul ve Fakülte Öğrencilerinin Problemli Cep Telefonu Kullanım Durumları, PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2017)