Articles


A. BAHARÇİÇEK, O. AĞIR
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN SURİYE KRİZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, Analytical Politics, (2020)
O. AĞIR
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION’S PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION PRACTICES, Individual and Society Journal of Social Science, (2020)
O. AĞIR, M. SAYIN
KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN SİYASAL SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
O. AĞIR
Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
O. AĞIR
Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
O. AĞIR
RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2017)
O. AĞIR, Ö. AĞIR
AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ KURULUŞ SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, The Journal of Turkish Social Research, (2017)
O. AĞIR, M. TAKAR
Rusya-Suriye İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
M. SEZİK, O. AĞIR
Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları, Individual and Society Journal of Social Science, (2016)
A. BAHARÇİÇEK, O. AĞIR
Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi, Individual and Society Journal of Social Science, (2015)