Subjects

• Education & Teacher Training


Journals

Reader
Author
Reviewer
Alan Editörü
Reviewer
Author
Reviewer
Author

Articles


S. ASLAN, B. AYBEK
An Investigation of the Epistemological Beliefs of Prospective Teachers in Terms of Certain Variable, Inonu University Journal of the Faculty of Education, (2018)
S. ASLAN, B. AYBEK
Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
S. ASLAN, B. AYBEK
A Study on the Opinions of Primary School 4th Grade Students on Activities Performed on the Basis of Multicultural Education, Journal of Theoretical Educational Science, (2018)
B. AYBEK, S. ASLAN
An Analysis of the Critical Thinking Standards and Democratical Attitudes of Prospective Elementary School Teachers In Terms Of Certain Variables, Adıyaman University Journal of Educational Sciences, (2017)
S. ASLAN, B. AYBEK
An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy, Cukurova University Faculty of Education Journal, (2017)
B. AYBEK, S. ASLAN
AN ANALYSIS OF THE SELF-REGULATION LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES, Journal of Theory and Practice in Education, (2017)
S. ASLAN
An Analysis of the Tendency to Tolerance and Helpfulness Attitude of 4th Grade Students in Terms of Certain Variable, Inonu University Journal of the Faculty of Education, (2017)
S. ARSLAN
An Investigation of the Primary School Teachers’ Self-Efficacy towards Teaching Thinking Skills in Terms of Several Variables, Pamukkale University Journal of Education, (2017)
H. KAZU, S. ASLAN
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Fırat ve Dicle Üniversiteleri Örnekleri), Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
B. AYBEK, S. ASLAN
An Analysis of the Units “I’m Learning my Past” and “The Place where We Live” in the Social Studies Textbook Related to Critical Thinking Standards, Eurasian Journal of Educational Research, (2016)
H. KAZU, S. ASLAN
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
H. KAZU, S. ASLAN
Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi, e-International Journal of Educational Research, (2012)