Volume: 5 - Issue: 2, 12/24/19

Year: 2019

Articles

Research Article

12. Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma