Issue: 27, 11/30/21

Year: 2021

Articles

Research Article

41. Mikroakışkan Platformda Proteine Bağlı Üremik Toksin Adsorpsiyonunun Modellenmesi

Research Article

75. Derin Öğrenme Vasıtasıyla Masa Tenisi Topu Takibi