avatar
Doğan KAPLAN Prof. Dr. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yayın 18 Hakemlik 40 CrossRef Atıf 1 TR Dizin Atıf 2
18 Yayın
40 Hakemlik
1 CrossRef Atıf
2 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları İslam Mezhepleri

Biyografi

Erzincan Tercan’da doğdu (1973). Zonguldak Merkez İmam Hatip Lisesi’nden (1993) ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1998) mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Fuat Köprülü’ye Göre Anadolu Alevîliği” başlıklı teziyle yüksek lisansını (danışman: Yrd.Doç.Dr. Seyit Bahçıvan, 2002) ve “Buyruklara Göre Kızılbaşlık” başlıklı teziyle doktorasını (danışman: Prof.Dr. Hasan Onat, 2008) tamamladı. “Hişâm b. Hakem: Hayatı, Görüşleri ve İmamî Şiîliğe Katkıları” başlıklı takdim çalışmasıyla doçent oldu (2014). 2020’de profesör unvanı aldı.
1999 yılında araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2010 yılından sonra öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli idarî görevlerde bulundu. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanıdır.
Alanıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere Amman’daki Ürdün Üniversitesi’nde (2000-2001), İran’da Tahran Üniversitesi ile Kum kentindeki Uluslararası Mustafa Üniversitesi’nde (2009-2010) ve İngiltere’de bulundu (2012).
“Buyruklara Göre Kızılbaşlık” adlı doktora tezi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2009 Yılı Kutlu Doğum Haftası İslâm Araştırmaları Ödülü Yarışması’nda Üçüncülük Ödülü’ne lâyık görüldü.
İlmî ve akademik çalışmaları İslam mezhepleri tarihi alanında, özellikle de Alevîliğin yazılı kaynakları ve erken dönem Şiîlik tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır.
Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik (Ankara 2010, 6.basım 2021), Safevîler ve Kızılbaşlık: Alevîliğin Tarihsel Temelleri (Ankara 2014), Kerbelâ ve Muharrem: Bitmeyen Yas, Dinmeyen Gözyaşı (İstanbul 2014) başlıca eserleri arasında sayılabilir. Ayrıca Erkânnâme-1 (Ankara 2007, 2.basım 2021) ve Şeyh Sâfi Buyruğu (Ankara 2015, 2.basım 2021) adlı eserleri yayına hazırlamıştır.

Kurum

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Popüler Yayınları

0

3

30220

0

1

3519

İran'da Şi'i-Sannî Yakınlaştırma Çalışmaları
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3338

0

1

3338

0

1

2172

Yayınlar

Prof. Dr. Seyit Bahcıvan Hocamın Ardından (1952-2023)
DOI: 10.18403/emakalat.1320408
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 320

0

320

0

807

1

1591

1

966

İran'da Şi'i-Sannî Yakınlaştırma Çalışmaları
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3338

1

3338

1

3519

1

2883

0

659

3

30220

HANEFİ’NİN MUKADDİME Fİ İLMİ’L-İSTİGRÂB’INA ARAP DÜNYASININ CEVABI
Yazarlar: Yudian WAHYUDI Çevirmenler: Doğan KAPLAN
Yayın Bilgisi: 2006 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 831

1

831

Batı’nın Doğu’su, Avrupa Barbarlığının Küreselleşmesi
Yayın Bilgisi: 2006 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 693

1

693

1

790

Ehl-i Beyt Sempozyumu, 20 Şubat 2005
Yayın Bilgisi: 2005 , Hadis Tetkikleri Dergisi
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 333

1

333

1

2172

FUAT KÖPRÜLÜ’YE GÖRE ANADOLU ALEVİLİĞİ
Yayın Bilgisi: 2003 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 680

1

680

Takiyye
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 600

1

600

Yayınlar

1

0

807

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.