Sayı: 68, 31.05.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

6. Ateşten Gömlek’te Batı Edebiyatı

Araştırma Makalesi

13. Alvar Köyü (Efe Hazretleri) Camii

Araştırma Makalesi

14. Anadolu Selçuklu Namazgâhları

Araştırma Makalesi

17. Selçukluların Batı (İran) Harekâtı

Araştırma Makalesi

20. Erzurum Şehrinde Yabancı Nüfus (1835-1847)

Araştırma Makalesi

22. The Events of 1915 and Overlooked Details of Turkish Thesis

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Servet TİKEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 0000-0002-3048-0207
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eskiçağ Tarihi, Eski Anadolu Tarihi, Eski Önasya Tarihi, Yunan ve Roma Tarihi