Özel Sayı

İİBF 10. Yıl Özel Sayı

Cilt: 19 - Sayı: 36 Özel Sayı Yıl: 2016

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

13. DEĞİŞİM VE STRATEJİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN YENİ BİR ÖNERME: DİKKAT ODAKLI YAKLAŞIM

BAUNSOBED