Özel Sayı

İİBF 10. Yıl Özel Sayı, 15.12.2016

Yıl: 2016

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

13. DEĞİŞİM VE STRATEJİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN YENİ BİR ÖNERME: DİKKAT ODAKLI YAKLAŞIM

BAUNSOBED