Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University | http://efdergi.ibu.edu.tr

Önemli bilgilendirme: Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Dergimizde derleme niteliği olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Dergimiz şablonu 2019 yılı itibariyle yenilenmiştir. Yeni şablona ulaşmak ve yazım kurallarını görmek için "yazım kuralları" menüsünü inceleyebilirsiniz.

Dergimize yüklenen makaleler için özgünlük raporu alınması zorunludur. Özgünlük raporu kurallarını görmek için tıklayınız.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University | http://efdergi.ibu.edu.tr
Cover Image

232.062

703.005

Önemli bilgilendirme: Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Dergimizde derleme niteliği olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Dergimiz şablonu 2019 yılı itibariyle yenilenmiştir. Yeni şablona ulaşmak ve yazım kurallarını görmek için "yazım kuralları" menüsünü inceleyebilirsiniz.

Dergimize yüklenen makaleler için özgünlük raporu alınması zorunludur. Özgünlük raporu kurallarını görmek için tıklayınız.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Volume 19 - Issue 1 - Mar 2019
 1. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 1 - 19
  Sezen APAYDIN, Esin ŞAHİN, Gamze TEZCAN, Mahmut BÖYÜKATA
 2. EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 20 - 36
  Halit ARSLAN, Abdullah KUZU
 3. İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
  Pages 37 - 56
  Seyit ATEŞ, Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Ahu TANERİ
 4. BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 57 - 66
  Hakan Şevki AYVACI, Dilek ÖZBEK, Sinan BÜLBÜL
 5. ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATİK DERSİNDE KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ
  Pages 67 - 85
  Bahar BAKIR, Sevda KOÇ AKRAN
 6. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI
  Pages 86 - 102
  B. Ümit BOZKURT
 7. AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Pages 103 - 113
  Ali ÇEKİÇ, Ahmet BUĞA, Aykut KUL, Gülsüm ŞAP
 8. TÜRKİYE’DE MESLEKİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİ VE İHMAL EDİLMİŞ BİR ALAN OLARAK REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI
  Pages 114 - 124
  Elif ÇİMŞİR
 9. DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ
  Pages 125 - 146
  Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ
 10. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ
  Pages 147 - 163
  Ümit DEMİR
 11. EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 164 - 183
  Selçuk Beşir DEMİR, Ahmet Turan YILMAZ
 12. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ
  Pages 184 - 193
  Yalçın DİLEKLİ, Erdoğan TEZCİ
 13. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ
  Pages 194 - 212
  Eray EĞMİR
 14. YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 213 - 234
  Zeynep EREN
 15. ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 235 - 242
  Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR
 16. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ
  Pages 243 - 256
  Eda GÜRLEN, Pınar KÖSEOĞLU
 17. BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ
  Pages 257 - 269
  Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER
 18. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ
  Pages 270 - 281
  Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN
 19. PROFESSIONAL LEARNING IN THE ELT PRACTICUM: CO-CONSTRUCTING VISIONS
  Pages 282 - 293
  A. Cendel KARAMAN, Alev ÖZBİLGİN GEZGİN, Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ, Betil ERÖZ, Sumru AKCAN
 20. OKULÖNCESİ ÇOCUKLARINDA DOĞA ALGISI
  Pages 294 - 308
  Nilüfer KÖŞKER
 21. FİNLANDİYA ve TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
  Pages 309 - 330
  Ali Orhan, Aslıhan Kuyumcu Vardar
 22. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 331 - 345
  Elif SAYGI, Çiğdem ALKAŞ ULUSOY
 23. ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 346 - 360
  Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD
 24. SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI
  Pages 361 - 370
  Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ
 25. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ
  Pages 371 - 382
  Işıl TERZİOĞLU, Orhan CURAOĞLU, Ahmet YIKMIŞ
 26. ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YY. BECERİLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN KULLANABİLECEKLERİ ARAÇLAR HAKKINDA FARKINDALIKLARI VE YETERLİK ALGILARI
  Pages 383 - 398
  Seher YALÇIN
 27. ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE FENDEKİ GÖSTERİMLERİ KULLANMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
  Pages 399 - 413
  Fatma YAMAN
 28. BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ
  Pages 414 - 427
  Yavuz YAMAN, Serap EMİR
 29. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
  Pages 428 - 439
  Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY