Subjects

• Landscape Design


Journals

Author
Author
Reviewer
Reviewer
Proofreader
Author
Reader

Articles


A. SAĞLIK, Ö. URUK, E. SAĞLIK, A. KELKİT
Gelibolu Historical Area Visiting Points Vandalism in Landscape Reinforcement Elements, Turkish Journal of Landscape Research, (2020)
A. SAĞLIK, N. BAYTAN, M. BAYRAK, M. TEMİZ, A. KELKİT
Optimization of Lighting Equipments in Çanakkale Public Garden in terms of Energy Efficiency, Kent Akademisi, (2020)
A. SAĞLIK, N. BAYTAN, A. KELKİT, M. TEMİZ, E. SAĞLIK
Çanakkale İskele Meydanı’nda Taş Boyama ile Landmark Girişimi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, (2020)
A. SAĞLIK, E. SAĞLIK, A. KELKİT, N. ÖNCÜL, M. TEMİZ
ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Yaşanabilirlik ve Peyzaj Tasarımı İlişkisi, COMU Journal of Agriculture Faculty, (2020)
A. SAĞLIK, A. KELKİT, M. TEMİZ, E. SAĞLIK, M. BAYRAK
MİLLET BAHÇESİ KAVRAMI: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
M. TEMİZ, A. SAĞLIK, E. SAĞLIK, A. KELKİT, M. BAYRAK
KENT TURİZMİNİN MARKA KENT OLUŞUMUNDAKİ ETKİSİ: ÇANAKKALE KENT TURİZMİNİN SWOT ANALİZİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
Y. ALKAN, A. SAĞLIK, A. KELKİT, E. GÜR, E. SAĞLIK
Determination of The Performances of Four Different Cool Climate Grass Seeds Which are Frequently Used ın Landscape Applications ın Different Environments, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2019)
Y. ALKAN, A. KELKİT
RESEARCH ABOUT VISITOR PERCEPTIONS OF ÇANAKKALE MARTYRS’ MEMORIAL, Journal of Scientific Perspectives, (2019)
E. SAĞLIK, A. KELKİT
Determination of Urban Identity Components by City Dwellers: Çanakkale City Case Study, Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences, (2019)
E. ÖZELKAN, A. SAĞLIK, S. SÜMER, M. BEDİR, A. KELKİT
Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi – Çanakkale Örneği, COMU Journal of Agriculture Faculty, (2018)
A. SAĞLIK, A. KELKİT
ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ASMATEPE C TİPİ MESİRE YERİ MUTLULUK ORMANI PEYZAJ PROJESİ, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, (2015)