Articles


Y. DİNÇ, H. AKENGİN
THE EFFECTS OF TOURISM SECTOR ON URBANIZATION: THE CASE OF MANAVGAT, International Journal of Geography and Geography Education, (2020)
İ. PAMUK, C. ÖZTÜRK, H. AKENGİN / RESEARCH ARTİCLE
Geography Courses in the Identity Construction and Spatial Belonging Development of Turkish-origin Students Living in Germany, Review of International Geographical Education Online, (2019)
H. AKENGİN, A. YAŞAR
SURİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU BAĞLAMINDA SURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ, Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, (2018)
H. AKENGİN
A Geopolitical Evaluation of The Turkic World and the Turkic Republics in the Central Asia, Marmara University Journal of Turkology, (2017)
H. AKENGİN, Y. AYAYDIN
MEKÂNI ALGILAMA VE ZİHİN HARİTALARININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Marmara Geographical Review, (2017)
H. AKENGİN, G. TUNCEL, M. CENDEK
ÖĞRENCİLERDE HARİTA OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ, Marmara Geographical Review, (2016)
T. Kafadar, H. AKENGİN
6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları, International Journal of Field Education, (2016)
H. AKENGİN, G. YILDIRIM, Z. İBRAHİMOĞLU, S. ARSLAN
ÖĞRENCİLERİN COĞRAFYA DERSİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Marmara Geographical Review, (2014)
H. AKENGİN, A. KAYKI
ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA, Marmara Geographical Review, (2013)
H. AKENGİN, S. SÜER
COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA, Marmara Geographical Review, (2013)
H. AKENGİN, C. ŞAHİN, B. KAYA, B. KAYA, G. BENGİÇ, S. SARGIN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL COĞRAFYA KONULARI VE BUNLARIN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI, Marmara Geographical Review, (2013)
H. AKENGİN
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN LİSE COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, Marmara Geographical Review, (2013)
H. AKENGİN, H. KAYALI
ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ, Marmara Geographical Review, (2013)
A. DEMİR, Y. AKENGİN
DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS SOCIAL SCIENCES COURSE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY, e-International Journal of Educational Research, (2010)