Articles


M. TÜYSÜZ, Ü. TÜZÜN
The Effect of Astronomy-Chemistry Thought Experiments Based on Argumentation on Critical Thinking Skills of Gifted Students, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2020)
Ü. TÜZÜN
Enhancing High School Students’ Critical Thinking Skills and Argumentation Skills by Using Thought Experiments in Chemistry Education, Cumhuriyet International Journal of Education, (2020)
H. AKYOL, Ü. TÜZÜN
Enrichment of Teaching Environments for Gifted Students: Marie Curie and Her Daughter Irene as Alive Sculptures, Bilim Armonisi, (2020)
Ü. TÜZÜN, G. EYCEYURT TÜRK
A Science-Art Application: Surrealist Chemistry, Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education, (2020)
V. BİLİR, G. EYCEYURT TÜRK, Ü. TÜZÜN
Öğretmen Adaylarının Kimya Alanında Çalışan Bilim İnsanı İmajları Ve Bu İmajları Etkileyen Faktörler, Trakya Eğitim Dergisi, (2020)
Ü. TÜZÜN, M. TÜYSÜZ
Teaching Forensic Science To Gifted Students Through Mobile Argumentation, Bilim Armonisi, (2019)
Ü. TÜZÜN, V. BİLİR, G. EYCEYURT
ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TOULMİN ARGÜMAN MODELİ BİLEŞENLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
S. HARUT, Ü. TÜZÜN, G. EYCEYURT TÜRK
Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi, Cumhuriyet International Journal of Education, (2019)
Ü. TÜZÜN, M. TÜYSÜZ
The Effect Of Black Box Experiments To Gifted Students’ Critical Thinking, Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education, (2019)
Ü. TÜZÜN, M. TÜYSÜZ
An Example Of Chemistry-Biology-Astronomy-Toxicology-Technology-Art-Science Philosophy Integration For Enrichment Of The Gifted Individuals’ Teaching Domains, Bilim Armonisi, (2019)
Ü. TÜZÜN, F. KÖSEOĞLU
Bilim Eğitiminde Düşünce Deneyleri Temelli Online Argümantasyonla Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi, Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education, (2018)
G. EYCEYURT TÜRK, M. TÜYSÜZ, Ü. TÜZÜN
The Effect of Thought Experiments-Based Argumentation on High School Students’ Critical Thinking Skills in Teaching Organic Chemistry Concepts, Kastamonu Education Journal, (2018)
T. Horzum, F. Çelik, E. Gök, G. Yurttaş Kumlu, D. Şahin, H. Yanış, Ü. Tüzün, Y. Hacıoğlu
Sosyal Bilimler Alanlarında Hazırlanan Tezler için Raporlaştırma Önerileri: Bir Tez Nasıl Yazılmalıdır?, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
G. EYCEYURT TÜRK, H. AKKUŞ, Ü. TÜZÜN
Pre-Service Science Teachers’ Images about Dissolution, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2015)