Subjects

• Human Resources Management
• Social Policy
• Labor Psychology


Articles


T. YILMAZ, H. KİŞİOĞLU, Z. SÖZCAN
ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI: ABD ve TÜRKİYE ÖZELİNDE PANORAMİK BİR BAKIŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
A. YILDIZ, T. YILMAZ
INTERNAL AUDIT PROCESS AND EVALUATION IN TERMS OF INTERNATIONAL PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK, The Journal of Business Science, (2020)
T. YILMAZ, Z. SÖZCAN
ÖDÜL YÖNETİMİ İŞLETMELER AÇISINDAN DEĞER VE ÖNEMİ, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
T. YILMAZ, A. YILDIZ
THE COMPARISON AND EVALUATION OF INTERNAL AUDIT APPLICATIONS FOR PUBLIC AGENCIES IN THE EUROPEAN UNION AND TURKEY, Journal of Management and Economics Research, (2019)
T. YILMAZ, H. KİŞİOĞLU
THE EFFECT OF LEADERSHIP ATTITUDES AND BEHAVIORS ON TRADE UNION COMMITMENT: SAMPLE OF SAKARYA PROVINCE, The Journal of Business Science, (2019)
T. YILMAZ, Z. SÖZCAN
Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
S. ÜNLÜ, T. YILMAZ
THE RELATIONSHIP AMONG EARLY MARRIAGE, SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND PSYCHOLOGICAL HEALTH IN WOMEN WITH MULTIPLE ROLES, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, (2019)
T. YILMAZ, B. ARI
FOREIGN EMPLOYMENT: AN OPPORTUNITY OR RISK, A FIELD INVESTIGATION IN OPENING ACCOMMODATION OPERATIONS IN TURKEY, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, (2018)
T. YILMAZ, D. GÜNGÖR
A QUALIFIED RESEARCH ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT GENERAL OUTLOOK, PROBLEMS AND SOLUTIONS IN ACCOMMODATION BUSİNESSES, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2018)
T. YILMAZ, B. YENİHAN
İŞ DOYUMU VE KURUMSAL BAĞLILIK, TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, (2015)
T. YILMAZ, F. FİDAN, V. KARATAŞ
İşsizliğin Sosyo-Psikolojik Sonuçları: Sosyo-Demografik Özeliklere Göre Bireylerin Tutumları (Bir Alan Araştırması), Journal of Social Policy Conferences, (2010)