e-ISSN: 2148-2292
Founded: 2013
Publisher: Hakan YILMAZ
Cover Image
 

2022 yılında Dergimizde yayımlanan makalelerden toplam 79 tanesi  WOS havuzu sayılan Rus Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) tarafından seçilerek indexlenmiştir. Kıymetli yazarlarımızı tebrik ederiz. 


A total of 79 articles published in 2022 have been indexed in the database (Russian-РИНЦ) recognised as the WOS group. Congratulations to our esteemed authors. 2024 Haziran  11. Cilt 3. Sayı Erken Görünüm olarak yayımlanmıştır. Teknik kontrolü tamamlanan sayıya ait makaleler sayıya eklenerek erişime sıra ile açılacaktır. 
KIYMETLİ YAZARLARIMIZ  DERGİMİZE  MAKALE İNTİHAL.NET PROGRAMI TANIMLANMIŞTIR. MAKALELERİNİZİ YÜKLERKEN MAKALE YÜKLEME GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA İNTİHAL RAPORUNUN HAZIRLANMASINI BEKLEYİNİZ. RAPOR HAZIRLANINCA SİZ BASAMAKLARA DEVAM EDEREK YÜKLEMEYİ TAMAMLAYINIZ. AYRICA RAPORU İNDİRİP YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYINIZ. MAKALE YÜKLEMEDE SORUN YAŞARSANIZ  24 SAAT DERGİMİZ İLETİŞİM NUMARASINDAN ( +90 533 310 27 73 )  BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ. 


OUR ESTEEMED AUTHORS, ARTICLE PLAGIARISM.NET PROGRAMME HAS BEEN DEFINED TO OUR JOURNAL. WHEN UPLOADING YOUR ARTICLES, WAIT FOR THE PLAGIARISM REPORT TO BE PREPARED AFTER THE ARTICLE IS UPLOADED. WHEN THE REPORT IS PREPARED, COMPLETE THE UPLOAD BY CONTINUING THE STEPS. ALSO DO NOT TRY TO DOWNLOAD AND UPLOAD THE REPORT. IF YOU HAVE ANY PROBLEMS IN UPLOADING THE ARTICLE, YOU CAN CONTACT US 24 HOURS A DAY FROM THE CONTACT NUMBER OF OUR JOURNAL (+90 533 310 27 73).2024 İlhbahar   Mart  Dönemi  11. Cilt 1. Sayı  Erken görünüm olarak yayımlanmıştır. Süreci tamamlanan makalelerin erişime açılması devam edecek ve sayı 25 Mart 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Kasım 2023 tarihi itibarıyla ERIH PLUS tarafından taranmaya başlamıştır. 


 Rusya Sankt-Petersburg Devlet Üniversitesi, Doğu Bilimleri (Şarkiyat) Fakültesi, Türk Filolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şahnaz Kamalova Dergimiz Bilim kurulu ve hakemliğine kabul edilmiş olup;  aynı zamanda  Akademik tarih ve Düşünce Dergisi,  Rusya  Sankt-Petersburg Devlet Üniversitesi temsilciliğine getirilmiştir.  Kendisine başarılar dileriz. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  ASCI İNDEX'te  dizinlenmiştir. Asian Science Citation Index'e teşekkürler. Tüm yazar, editör,  hakem ve okurlarımıza selam olsun. 
2023 Aralık 10. Cilt 6. Sayı erken görünüm olarak yayımlanmıştır. Sayıya atanan makaleler teknik kontrol ardından erişime açılmaya devam edecektir. Kıymetli yazarlarımız, araştırmacılar ve okurlarımıza   saygıyla duyrulur.  


2023 Aralık Kış Dönemi  10. Cilt 6. Sayı  çok kısa süre içinde erken görünüm olarak yayımlanacaktır. 

 2023 December Issue will be published as an early view shortly. 

 Декабрьский выпуск 2023 года будет опубликован в виде раннего просмотра в ближайшее время. 


Saygıdeğer araştırmacılar,  Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi farklı ülke ve  dillerden makale kabul edip yayım süreçlerini yürütmektedir.  Bu bağlamda bazı makalelerin kabulü ve  yayım süreçlerinin  sistem üzerinden değil de derginin diğer iletişim kanallarından yürütülme gereği doğmaktadır. Buna göre   makalelerini sistemimize yükleyemeyen kıymetli yazarların  yayım süreçleri sistem dışından yürütülmektedir. Bu anlamda dergimizin yayım istatistiklerinde hakem görmemiş makale demek yani dergipark sistemi haricinde süreci yürütülmüş ve harici değerlendirmelerini tamamlamış makale demek olmaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyrulur


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin 100. Yılı Özel Sayısı yayımlanmıştır. Sayıda yer alacak diğer makaleler teknik kontrolleri ardından sıra ile erişime açılacaktır. 


Sayın yazarlarımız dergimiz 2023 yılından itibaren uluslararası indexler ve dizinler göz önünde bulundurularak   APA 7 dipnot tarzına geçmiştir. Lütfen makalelerinizde bu dipnot tarzını kullanınız. 
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, temel hareket noktasını insandan alarak, insanla alakalı özgün ve uluslararası düzeyde yapılan  araştırmaları, bilim alemine duyurmak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.  


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  interdisiplinerliği önemseyerek teşvik etmekte ve   beşeri bilimlerin her alanında yapılan kayda değer araştırmaları literatüre kazandırmayı hedeflemektedir. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin geleneksel yöntemlerindeki problemlerin önünü açmak ve farklı yöntembilim yaklaşımlarını araştırmalara uygulamayı öneren Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  2023 yılından itibaren Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim ve Aralık olmak üzere yılda altı sayı olarak yayımlanmaktadır. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Türkiye Türkçesi, diğer Türk Devletleri Türkçesi, İngilizce, Rusça ve yayın kurulunun uygun gördüğü diğer dillerde yayımlanmaktadır.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, beşeri bilimlerle ilgilenen akademisyenlere, uzmanlara ve genç bilim insanlarına yöneliktir. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler  editör denetiminden sonra zorunlu hakem kontrolünden geçmektedir. Makalelerin yazımına yönelik kurallar,  ''yazım kuralları'' bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, bilimsel inceleme ve araştırmaları insanlara ulaştırmanın insanlığın bilgi potansiyelini arttıracağı ilkesine olan inancı dolayısıyla makale tam metinlerine  açık erişim sağlamaktadır.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'nde yayımlanan tüm makaleler, Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmış olup,  Budapest Open Access Initiative tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri okuma, indirme, kaynak gösterme koşuluyla kopyalama, yazdırma ve tam metinlerine bağlantı yapma izni vermekte; fakat makalelerin ticari amaçla kullanılmasına izin vermemektedir.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,    farklı ülkelerden birçok gönüllü araştırmacı ve bilimadamının ortak çabaları ile  kurumsallaşmış olup, derginin resmi kurucu ve yayımcısı   araştırmacı Hakan Yılmaz'dır. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, başta Azerbaycan Milli İlimler Akademisi olmak üzere birçok ülkenin saygın bilim, araştırma ve eğitim kurumlarıyla ortak yayın, araştırma ve işbirliği protokollerine sahip uluslararası bilimsel bir yayın kuruluşudur.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün TO-KAT Ulusal Toplu Kataloğunda yer alan 2013-01-01 (E-Journal Access 2013-01-01 - Present)  Tarih ve 37497172 grup numarası   ve   2148-2292 issn numarasıyla   tecil edilmiş olan süreli bir yayın kuruluşudur.  


2024 - Volume: 11 Issue: 1

Review

12. Qəhrəmanlıq Fəlsəfəsi

Research Article

22. Kitabxana-İnformasiya Fəaliyyətinin Müasir Menecmentinin Bəzi Məsələləri

Research Article

41. Characteristics of Marketing Activities of Non-Profit Entities (Advertising and Pr in Scientific Libraries)

Research Article

47. Mikayil Mushfig's Translations From World Literature

Research Article

52. Syria in Us Middle East Policy (2000-2011)

По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала

                                                                                                                                                   

                                                           Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi   Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

  ©  ATDD Tüm Hakları Saklıdır 


CC-BY-NC