Academic Journal of History and Idea
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Hakan YILMAZ |40'a  yakın Uluslararası İndex ve Veritabanı'nda yer alan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,   Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile ilmi araştırmalar ve yayıncılık üzerine protokolü de bulunan bir yayın kuruluşudur.


Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном формате под редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-ого года наше издание будет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью является!внести вклад в научные исследования в области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции ив мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.  В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие в сферусоциальных и гуманитарныхнаук.


        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mart, Haziran ve Eylül sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır


     Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, March, June and September. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.        

Academic Journal of History and Idea

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Hakan YILMAZ |
Cover Image40'a  yakın Uluslararası İndex ve Veritabanı'nda yer alan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,   Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile ilmi araştırmalar ve yayıncılık üzerine protokolü de bulunan bir yayın kuruluşudur.


Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном формате под редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-ого года наше издание будет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью является!внести вклад в научные исследования в области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции ив мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.  В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие в сферусоциальных и гуманитарныхнаук.


        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mart, Haziran ve Eylül sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır


     Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, March, June and September. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.        

Volume 6 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Milli Aşireti Reisi 41. Hamidiye Alayı Komutanı İbrahim Paşa’n ın Yemen’e Gönderilme Teşebbüsü
  Pages 1175 - 1196
  Cengiz Çakaloğlu
 2. ВАССАН-ГИРЕЙ ДЖАБАГИЕВ В ТУРЦИИ: ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
  Pages 1197 - 1221
  Rukiyat Ugurchieva
 3. Kınalı-Zâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-ı Alâ’î’si ve Tursun Beğ’in Târîh-i Ebü’l-Feth’inde Padişah Anlayışı
  Pages 1222 - 1235
  Ayşe Bedir
 4. Berlin Türk Şehitliği ve Mezar Taşları
  Pages 1236 - 1308
  Alaattin Uca , Ahmet Hamdi Can
 5. Temelinden Çatlayan Ev: Korkuyu Beklerken
  Pages 1309 - 1322
  Sibel Bayram
 6. Pers Mitolojisi ve Despotizm Sembolü Zahhâk
  Pages 1323 - 1339
  Mitat Çekici
 7. Eski Mezopotamya Dininde ve Ritüellerinde Nesnelerin Kutsallığı ve Önemi
  Pages 1340 - 1372
  Yeşim Dilek , Hasan Bahar
 8. Kervansaraylardan Otellere
  Pages 1373 - 1392
  Fatma Sedes
 9. Seyf-i Fergânî’nin Şiirlerindeki Sanatlar
  Pages 1393 - 1427
  Hakan Yaman
 10. Ortaokul Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumlarının Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi*
  Pages 1428 - 1449
  Dilan Özen
 11. Yeni Dünya Düzeninin Taşeronu: Terör Örgütleri
  Pages 1450 - 1474
  Ünal Acar
 12. Savaş Hayvanı Olarak Fillerin Yetenekleri ve Kusurları
  Pages 1475 - 1513
  Umut Kansoy
 13. Turgut Uyar’ın 1947-1952 Yılları Arasındaki Şiirlerinde Türk Halk Kültürüne ve Halk Şiirine Ait Unsurlar
  Pages 1514 - 1531
  Beyza Zehra Şen
 14. Demir Özlü’ nün “Stockholm Öyküleri” Adlı Eserinde Yalnızlığın ve Yabancılığın Sembolü Mekânlar
  Pages 1532 - 1550
  Sezen Başer
 15. Nureddin Mahmud’un Haçlılar ve Bizans Devleti ile Münasebetleri
  Pages 1551 - 1579
  Fatma İnce
 16. Sovyetler Birliği’nde Kadının Konumuna Genel Bakış
  Pages 1580 - 1598
  Girayalp Karakuş
 17. Kanunî Devri’nde Bir Serhad Şehri Olarak Bayburt
  Pages 1599 - 1619
  Erdem Saka
 18. Ebeveyn Tutumları ile Çocukların Öz Düzenlemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1620 - 1644
  Eda Uykan , Mine Akkaynak
 19. Nureddin Mahmud b. Zengi ve Selâhaddin Eyyûbî İlişkileri
  Pages 1645 - 1672
  Fatma İnce
 20. Kafkaslarda Çarlık Rusya’ya Karşı Müridizm Hareketi
  Pages 1673 - 1699
  Osman Kimya
 21. Derleme Sözlüğü İle Tarama Sözlüğü’ndeki Bitki Adlarının Karşılaştırılması
  Pages 1700 - 1768
  Şeyma Borazan
 22. Terzilik Terimleri Bağlamında Divan-ü Lûgat-it-Türk'te Alet Adları
  Pages 1769 - 1785
  Sevda Özen Eratalay
 23. Fiqh elminin metodologiyası və hədisşünaslıqla olan əlaqəsi (Şiə məzhəbi kontekstində)
  Pages 1786 - 1801
  İbrahim Quliyev
 24. Kırgızlarda “Albarstı” İle İlgili İnançlar (Narın ve Isık-Köl Bölgeleri Örneğinde)*
  Pages 1802 - 1815
  Gülmira Moldosultanova Avcı , Eliza Borubayeva
 25. İki İstiklal Madalyalı Kahraman: Müftü Ahmet İzzet Çalgüner (1875-1952)
  Pages 1816 - 1829
  Turgut Tok
 26. Terörle Mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye Politikası
  Pages 1830 - 1845
  Sedat Güllük
 27. Orta Doğu'da Terörizm: Afganistan Örneği
  Pages 1846 - 1860
  Olla Bandar Thaher