avatar
Mücahit Yüksel Doç. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yayın 23 Hakemlik 14 CrossRef Atıf 4
23 Yayın
14 Hakemlik
4 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Siyasi Tarih (Diğer)

Kurum

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Popüler Yayınları

Cahiliye Döneminde Nesir ve Bir Hatip Olarak Eksem b. Sayfî
DOI: 10.30627/cuilah.440713
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2701

0

1

2701

Siyasî Despotizmden Uzak Müsamahakâr Bir Emevî İdarecisi Profili: Ömer b. Abdülazîz
Yayın Bilgisi: 2020 , Van İlahiyat Dergisi
DOI: 10.5281/zenodo.3894261
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1449

0

1

1449

0

1

1735

0

1

558

KÂBE’NİN TARİHİ VE ANLAMI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
DOI: 10.30627/cuilah.1251834
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2690

1

1

2690

Yayınlar

Emevîler Dönemi İslâm Toplumunda Hıristiyan Şairlerin Konum ve Tutumlarına Dair Bazı Tespitler
Yayın Bilgisi: 2023 , Amasya İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18498/amailad.1329857
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 96

0

96

Muâviye b. Ebû Süfyân’ın Tarihçi Yönü ve Dîvân’ındaki Tarih Temalı Şiirlerin Tahlili
Yayın Bilgisi: 2023 , Tokat İlmiyat Dergisi
DOI: 10.51450/ilmiyat.1344715
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 112

0

112

Cerâcime Topluluğunun Kökeni ve Tarihi Süreçteki Rolleri
Yayın Bilgisi: 2023 , Akif
DOI: 10.51121/akif.2023.44
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 69

0

69

KÂBE’NİN TARİHİ VE ANLAMI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
DOI: 10.30627/cuilah.1251834
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2690

1

2690

Hudeybiye Antlaşması’nın Sosyo-Politik ve Stratejik Açıdan Tahlili Üzerine Bazı Tespitler
DOI: 10.47424/tasavvur.1265344
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 388

0

388

1

558

Ümeyye b. Ebü’s-Salt’ın Hayatı ve Tarih Konulu Bazı Şiirleri Üzerine Bir İnceleme
Yayın Bilgisi: 2022 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.1054113
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 867

0

867

Abdurrahman b. ʻUdeys’in Hz. Osman’ın Katledilmesindeki Rolüne Dâir Rivâyetlerin Tahlili
Yayın Bilgisi: 2022 , Dergiabant
DOI: 10.33931/dergiabant.1139400
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 309

0

309

Kureyş’in Batınlarından Benî Mahzûm ve Tarihî Süreçteki Konumu
Yayın Bilgisi: 2022 , Siyer Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.56288/siyer.1100174
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1061

0

1061

0

781

0

1560

Selmân b. Rebîa’nın Hayatı ve Faaliyetleri
DOI: 10.17335/sakaifd.883755
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 515

0

515

1

1735

Siyasî Despotizmden Uzak Müsamahakâr Bir Emevî İdarecisi Profili: Ömer b. Abdülazîz
Yayın Bilgisi: 2020 , Van İlahiyat Dergisi
DOI: 10.5281/zenodo.3894261
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1449

1

1449

0

1058

Bizans Topraklarında Bir Mücahit: Abdülvehhâb Gazi
Yayın Bilgisi: 2018 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.506148
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 873

0

873

İbrahim b. Velîd’in Kişiliği ve İktidar Mücadelesi
Yayın Bilgisi: 2018 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.441654
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 810

0

810

Cahiliye Döneminde Nesir ve Bir Hatip Olarak Eksem b. Sayfî
DOI: 10.30627/cuilah.440713
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2701

1

2701

0

748

Süleyman b. Abdülmelik Dönemine İlişkin Bazı Tespitler
Yayın Bilgisi: 2016 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.284579
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2955

0

2955

DUHÂTU’L-ARAB (ARAB’IN DÂHİLERİ) ve HZ. ALİ’YE KARŞI KONUMLARI
Yayın Bilgisi: 2016 , İSTEM
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5535

0

5535

EMEVÎLER DÖNEMİNDEKİ İSLÂM TOPLUMUNA HIRİSTİYANLARIN ETKİLERİ
Yayın Bilgisi: 2016 , İSTEM
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 12189

0

12189

Yayınlar

KÂBE’NİN TARİHİ VE ANLAMI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
DOI: 10.30627/cuilah.1251834
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2690

1

1

2690

Abdurrahman b. ʻUdeys’in Hz. Osman’ın Katledilmesindeki Rolüne Dâir Rivâyetlerin Tahlili
Yayın Bilgisi: 2022 , Dergiabant
DOI: 10.33931/dergiabant.1139400
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 309

1

0

309

Kureyş’in Batınlarından Benî Mahzûm ve Tarihî Süreçteki Konumu
Yayın Bilgisi: 2022 , Siyer Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.56288/siyer.1100174
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1061

1

0

1061

1

0

748

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.