Özel Sayı

Cilt 3 (Özel Sayı 2), 15.09.2015

Yıl: 2015

Makaleler

13. 2013 Türkiye U-20 Dünya Kupasının Organizasyon Yapısının İncelenmesi

22. GELENEKSEL DOKUMADAN GİYSİ TASARIMINA

35. SÜNNETTE SPOR

44. Vitamin D and Its Metabolic Functions

45. A General Aspect of Platelet Rich Plasma

55. KASTAMONU GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ
IntJSCS is published by International Science Culture and Sport Association (ISCSA).