e-ISSN: 2687-1831
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kapak Resmi
 

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİMİZ ;
"Education Full Text (H. W. Wilson) Database"de taranmaya başlanmıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi (NEEEF), eğitim ile ilgili alanlarda üretilen özgün ve nitelikli çalışmalar ile bilginin ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan akademik bir dergidir. Bununla beraber, Beden Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, İlköğretim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi konu alanlarıyla ilgili özgün yaklaşımların, metotların, deneyimlerin ve analize dayalı araştırmaların yayımlandığı yılda 2 (iki) kez elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir.

2023 - Cilt: 5 Sayı: 2

Bilgilendirme

29437       29439