İMGELEM
Cover Image
ISSN 2602-4446 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Musa Yavuz ALPTEKİN | https://dergipark.org.tr/imgelem

IMGELEM Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan hakemli bir Beşeri Bilimler dergisidir.