İMGELEM
Cover Image
ISSN 2602-4446 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Musa Yavuz ALPTEKİN |
IMGELEM Dergisi Aralık ve Temmuz aylarında olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan hakemli bir Beşeri Bilimler dergisidir.

İMGELEM

ISSN 2602-4446 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Musa Yavuz ALPTEKİN |