Politik Ekonomik Kuram
Cover Image
e-ISSN 2587-2567 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ahmet Arif EREN |

Politik Ekonomik Kuram (PEK) iktisadi ve sosyal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yola çıkmıştır. Dergide başta  politik ekonomi ve sosyal teori alanları olmak üzere özgün, multidisipliner çalışmalara yer verilecektir.Politik Ekonomik Kuram aynı zamanda kitap tanıtımları ve çevirilere de yer verecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.  Türkçe çalışmaların İngilizce özünün olması zorunludur.

Dergimizin tarandığı endeksler:

DRJI

i2or

Rootindexing

ResearchBib

Scientific Indexing Services

Journal Factor

Academic Keys

COSMOS IF

Neliti

OpenAIRE


Politik Ekonomik Kuram

e-ISSN 2587-2567 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ahmet Arif EREN |
Cover Image

5.944

24.992

Politik Ekonomik Kuram (PEK) iktisadi ve sosyal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yola çıkmıştır. Dergide başta  politik ekonomi ve sosyal teori alanları olmak üzere özgün, multidisipliner çalışmalara yer verilecektir.Politik Ekonomik Kuram aynı zamanda kitap tanıtımları ve çevirilere de yer verecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.  Türkçe çalışmaların İngilizce özünün olması zorunludur.

Dergimizin tarandığı endeksler:

DRJI

i2or

Rootindexing

ResearchBib

Scientific Indexing Services

Journal Factor

Academic Keys

COSMOS IF

Neliti

OpenAIRE