Politik Ekonomik Kuram
Cover Image
e-ISSN 2587-2567 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ahmet Arif EREN |

6.384

26.293

Politik Ekonomik Kuram (PEK) iktisadi ve sosyal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yola çıkmıştır. Dergide başta  politik ekonomi ve sosyal teori alanları olmak üzere özgün, multidisipliner çalışmalara yer verilecektir.Politik Ekonomik Kuram aynı zamanda kitap tanıtımları ve çevirilere de yer verecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.  Türkçe çalışmaların İngilizce özünün olması zorunludur.

Dergimizin tarandığı endeksler:

DRJI

i2or

Rootindexing

ResearchBib

Scientific Indexing Services

Journal Factor

Academic Keys

COSMOS IF

Neliti

OpenAIRE


Politik Ekonomik Kuram

e-ISSN 2587-2567 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ahmet Arif EREN |
Cover Image

6.384

26.293

Politik Ekonomik Kuram (PEK) iktisadi ve sosyal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yola çıkmıştır. Dergide başta  politik ekonomi ve sosyal teori alanları olmak üzere özgün, multidisipliner çalışmalara yer verilecektir.Politik Ekonomik Kuram aynı zamanda kitap tanıtımları ve çevirilere de yer verecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.  Türkçe çalışmaların İngilizce özünün olması zorunludur.

Dergimizin tarandığı endeksler:

DRJI

i2or

Rootindexing

ResearchBib

Scientific Indexing Services

Journal Factor

Academic Keys

COSMOS IF

Neliti

OpenAIRE


Etik Kurallar

Makalelerin araştırma ve yayın etiğine ilişkin standartlara (Committee on Publication Ethics-COPE) uygunluğuna dikkat edilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik tüm sorumluluğu yazara/yazarlara ait olup Politik Ekonomik Kuram dergisi sorumlu tutulamaz.