Cilt: 13 Sayı: 3, 30.11.2023

Yıl: 2023

ARAŞTIRMA MAKALESİ

DERLEME

İNCELEME MAKALESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)'nin amacınitelikli ve özgün çalışmaları bilimsel ilkelere ve bilim etiğine uygun şekilde titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yılda 3 sayı (Mart, Temmuz, Kasım) olmak üzere yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli online dergiler arasında yer almaktır.

Nitelikli akademik bilginin üretilebilmesi ve açık erişim sistemi ile bilime ilgi duyan herkese ulaştırabilmeyi kendine görev edinmiştir. Bu düşünce ile dergimizdeki bütün yazılarımız web sayfamızda arşivlenmiş ve değerli okuyucularımıza üyelik gerekmeden sunulmaktadır.


ODUSOBIAD Uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Almancadır. 

 • Eğitim Bilimler ve Öğretmen Yetiştirme
 • Arkeoloji,
 • Sanat Tarihi,
 • Otel ve Konaklama, Turizm,
 • Tarih,
 • Türk Dili ve Edebiyatı,
 • Sosyoloji,
 • Felsefe
 • Coğrafya,
 • Batı Dilleri ve Edebiyatı,
 • Güzel Sanatlar, 
 • Görsel Sanatlar,
 • İktisat,
 • İşletme,
 • Kamu Yönetimi,
 • Kentsel Çalışmalar,
 • Kültürel Çalışmalar,
 • Maliye,
 • Uluslararası İlişkiler,
 • Hukuk,
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
 • İletişim,
 • Felsefe ve Din Bilimleri,
 • Spor ve Turizm,
 • Temel İslam Bilimleri, vb. sosyal bilimler alanında yapılan akademik çalışmaları kapsamakta olup bu alanlarla ilgili yayın değerlendirme/kritik/tanıtma yazılarına da dergide yer verilmektedir.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi’nde;
• 2024 Mart sayısından itibaren aday makalenin Türkçe tam metninin "akademik redaksiyon" yaptırılması (yaptırıldığına dair kurumsal bir firmadan belgelendirilmesi ve yapılan akademik redaksiyon işleminin açık şekilde gösterildiği dosyanın sunulması) gerekmektedir.
• Dergiye gönderilen makaleler, uygun görülürse ön kontrolden sonra alan editörü aracılığıyla 2 hakeme (kör hakemlik) gönderilir, gerekirse 3. hakeme gönderilebilir. Alan editörü, gönderilen makaleyi hakem olarak da inceleyebilir. Gelen makalelerin, alan yoğunluğuna bağlı olarak, makalenin ilk gönderim tarihinden sonraki ilk sayıda yayınlanması beklenmemelidir.
• Dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış veya başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
• “Dergiye gönderilen yazıların hakem süreci tamamlanmış veya hakem degerlendirme aşamasına geçilmiş ise geri çekilemez veya iade edilemez.” şeklindeki ibaremiz 29 Ağustos 2023 tarihi ile Dergipark tarafından süreç yönetimi kapsamında yapılan iyileştirme ve geliştirmelere göre; “Yazarların makalesini her aşamada (doi alınmış, kabul edilmiş makaleler listesine eklenmiş, bir sayıya atanmış makaleler hariç) geri çekebilmesi sağlanmıştır.” şeklinde değiştirilmiştir.
• Makale geri çekme işlemi gerçekleştirilmeden önce aşağıdaki notun okunması ve geri çekme nedeninin zorunlu olarak yazılması geremektedir.
• Editörlük ve hakemlik gönüllülük esasına göre yürütülmektedir. Geçerli bir gerekçe olmadan makalenin geri çekilmesi önerilmemektedir. Makale gönderen yazara ait tüm geri çekme istatistiği DergiPark tarafından tutulacak ve yazar daha sonra makale gönderimi yaptığında bu istatistik ilgili editöre gösterilecektir.
• Yazıların intihal (benzerlik) oranı raporu yazar tarafından alınmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir. Çalışmanın yayınlanması için benzerlik oranı toplamda %20’yi tek yayında %3’ü geçmemelidir. Lisansüstü tezlerden üretilen makalelerde benzerlik oranı toplamda %20’i, birincil kaynakta %10’u ve tek yayında % 3’ü geçmemelidir.
• Gönderilen makalelerin benzerlik oranı ayrıca iThenticate programı ile dergimiz tarafından hem ilk aşamada hem de hakem süreci tamamlandıktan sonra kabul aşamasına geçmeden de alınmaktadır.
• Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, akademik yazım kurallarına uygun olarak Türkçe veya dergimizin kabul ettiği diğer dillerde hazırlanarak gönderilmelidir.
• Yayınlanan her türlü çalışmanın telif hakkı dergiye aittir. Telif hakkı formu doldurulmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir.
• İlgili editör gerekli gördüğü imla düzeltmelerini yapabilir. Yabancı dildeki özet, yabancı dil editörü tarafından gerekli görüldüğü takdirde düzeltilebilir.
• Dergiye İngilizce tam metin gönderilen makaleler, dil yeterliliği ve uygunluk açısından önceden bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Dil yönünden uygun görülmeyen yazılara Red kararı verilecektir.
• Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşlerden yazarları sorumludur. Makalelerin tüm yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyulmasına azami özen gösterilmelidir. Gönderilen yazılar için etik kuruldan izin alınması gerekiyorsa izin belgesi eklenmelidir. Yazınızın etik kurul izni gerektirmediğini düşünüyorsanız "Etik Kurul Muafiyet Bildirimi"ni doldurarak sisteme yükleyiniz.
• Uluslararası uyumluluk için makale yazımında Zotero, Mendeley veya Endnote kullanılması önerilir.
• Zotero Kullanım Kılavuzu için TIKLAYINIZ.
• Mendeley Kullanım Kılavuzu için TIKLAYINIZ.
• Makale önerileri dergimizin web sayfasından makale şablonu indirilerek , şablon bozulmadan hazırlanmalıdır. Şablona göre hazırlanmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makale Değerlendirme Süreci:

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, ALAN EDİTÖRÜ İNCELEMESİ, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ, DİL ve YAZIM EDİTÖRÜ KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir. Ön Kontrol aşamasında 2 defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. DEĞERLENDİRME SONUCUNDA TEKRAR BENZERLİK RAPORU ALINAN YAZILAR UYGUN İSE KABUL EDİLİR VE DERGİNİN UYGUN SAYISINDA YAYIMLANMAK ÜZERE YAYIN SÜRECİNE GEÇİLİR. BU AŞAMADA YAZARIN ISTEMESİ DURUMUNDA KABUL YAZISI GÖNDERİLEBİLİR.
Gönderilen makaleler ile ilgili olarak bütün süreçler Dergipark sistemi üzerinden yürütülmekte olup diğer iletişimler sistemdeki mesaj bölümünden ve derginin mail adresi üzerinden sağlanmaktadır.

Kitap İncelemesi Yazma Kuralları
Bir kitap sunumu, sadece bir özet değil, bir çalışmanın eleştirel bir değerlendirmesi olmalıdır. Yazar, kitapla aynı fikirde değilse, kitabın örnek yönlerini veya eksikliklerini belirtmeli, kitap yazarı ile aynı fikirdeyse bunu dile getirmelidir. Kitabın tanıtımını yapan yazar, kullandığı kaynakların yeterli olup olmadığına bakılmaksızın yayının bilim dünyasına katkısını ele almalıdır.

Kitap inceleme yazarı,
• Kitabın neden okumaya değer olduğunu açıklayın,
• Yeni bir yaklaşım getiriyorsa yazarın kullandığı yöntemleri incelemeli,
• Yazarın amacını kitabında açıkça belirtmeli,
• Kitap incelemesi yazarı olumlu veya olumsuz bir yorumda bulunursa bunu örnek gerekçelerle açıklamalıdır,
• Yazar her zaman tarafsızlığını korumalı ve kişisel yorumlardan kaçınmalıdır,
• Kitap inceleme metinleri 1500-3000 kelime arasında olmalıdır,
• İnceleme yapılan eserin kapak sayfası makaleye eklenmelidir.
• Başlık bilgileri, tanıtılan veya incelenen eserin adı, yazarı, yayınlandığı şehir ve yayıncı, yayın yılı, sayfa sayısı ve ISBN numarasını içermelidir. Yazarın adı ve soyadı sağa dayalı olarak başlık bilgilerinin altına açıklama işareti konulmalı ve yazar bilgileri sayfanın altında yer almalıdır. Kitabın kapak fotoğrafı ilk sayfada yer almalıdır.

Gönderim Kuralları
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi'ne (ODÜSOBİAD) gönderilen makaleler, Amerikan Psikologlar Derneği (APA) 7.0 atıf tarzında referans sistemi, dipnot formatı ve kaynakça düzeninde hazırlanmalıdır. Bunların dışında yazılan yazılar kabul edilmeyecektir. Gönderilen makalenin daha önce yayınlanmamış ve değerlendirilmek üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.

Etik Kurul Onayı
TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurulları tarafından alınan kararlara göre, 2020 yılı için TR DİZİN’de indekslenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere sunulacak makalelerin yazarları arasından; Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar şunlardır:
• Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.
• Deneysel veya diğer bilimsel amaçlar için insan ve hayvanların (materyal/veri dahil) kullanımı,
• İnsanlar üzerinde klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde araştırma,
• Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca geriye dönük çalışmalar,

Ayrıca;
• Olgu sunumlarında "bilgilendirilmiş onam formu" alındığını belirten,
• Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin almak ve belirtmek,
• Kullanılan fikir ve sanat eserlerinde telif haklarına uyulduğunun belirtilmesi.

Ayrıntılı bilgi için bkz;
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ekbn_2020.pdf 
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/legal_ozel_izin_belgesi_bilgi_notu.pdf 

NOT: Verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), dergiye bir önceki yıl içinde gönderilmiş, kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış makaleler için retrospektif etik kurul onayı aranmaz. Lütfen çalışmanızın bu durumu taşıdığını beyan formunda belirtiniz.

TÜBİTAK ULAKBİM şartlarına uygun olarak dergiye gönderilecek makaleler için;
• Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayının (etik kurul adı, karar tarihi ve numarası) belirtilmesi ve belgelenmesi, makalenin ilk ve son sayfasında ve yöntem bölümünde,
• Aydınlatılmış onam/rıza formunun imzalandığına dair bilgilerin yazıda yer alması,
• Makalede, veri toplama sürecinde etik ilkelere gösterilen özenin kanıtları (ölçek, anket, doküman kullanımı için başkalarından izin alınması gibi) sunulmakta,
• Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğu belirtilmelidir.”

Yukarıda verilen bilgilere bağlı olarak;
Etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda izin ile ilgili bilgilere (kurulun adı, tarih ve numarası) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Sayfa Biçimi
Yazı, A4 kağıdına sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,54 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

Başlık
• Başlık, makaleyi açıklayıcı olmalı, makalenin ana kavramlarını, tartışmalarını ve ana argümanını yansıtmalı ve mümkünse 12 kelimeyi geçmemelidir. Georgia yazı tipinde 12 punto, ortalı, her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı, makale ve özetlerde sadece makalenin başlığı yazılmalı, yazar adı yer almamalıdır. Toplantıda tebliğ edilen ancak yayımlanmayan yazılarda toplantının adı, tarihi ve yeri değerlendırmenın son aşamasında belirtilmelidir.
• Yazarlar bilgilerini (isimleri, açık ve açık kurum adresleri, telefon ve faks numaraları, e-mail adresleri ve ORCID kimlikleri) yazının metninde değil dergi sisteminde bildirmelidir. Bu bilgiler hakemlere gönderilmeyecektir.
• Etik Kurul İzin bilgileri başlığa dipnot verilerek belirtilmelidir.

Öz
• Makalenin ana bölümlerinin (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler) her birinin kısa bir özetini içermeli ve okuyucunun makalenin içeriğini hızlı ve kesin bir şekilde belirlemesine, makalenin içeriğiyle ilgisini belirlemesine olanak tanımalıdır. ve böylece makaleyi bütünüyle okumaları gerekip gerekmediğine karar verirler.
• Makale Başlığı Georgia, 12 Punto Bold, Sola Hızalı ve Sadece İlk Harfler Büyük
• Diğer Dilde Makale Başlığı Georgia,q 12 Punto, Ortalı ve Sadece İlk Harfler Büyük
• Öz başlığı Georgia bold, 11 punto
• Özet metni Georgia, 9 punto, 1,5 satır aralığı olmalı, en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe “Öz”’ün İngilizce çevirisi eklenmelidir. Yabancı dildeki yazılarda Türkçe öz olmalıdır. İngilizce ve Türkçe yazıların dışındaki yazılarda yazı dilinde öz de eklenmelidir.
• Anahtar Kelimeler En az 5 anahtar kelime olmalıdır.
• Abstract başlığı Georgia bold, 11 punto
• Abstract metni Georgia, italik, 9 punto, 1,5 satır aralığı olmalıdır.
• Keywords En az 5 anahtar kelime olmalıdır.

Giriş
• Giriş başlığı Georgia, 11 Punto
• Metin, Georgia fontuyla 10 punto, özet de dahil olmak üzere APA 7 stili ile hazırlanmış bir kâğıdın tüm bölümleri 1,5 satır aralıklı olmalıdır.
• Metin, alıntılar, tablo ve şekil numaraları, başlıklar, notlar ve referans listesi (girişler arası ve içi dahil).
• Paragraflardan önce veya sonra fazladan boşluk eklenmemelidir.
• Metinde her paragraf girintisi olmamalıdır.
• Ana metin öz, abstract, görsel yazıları ile kaynakça hariç 4000-9000 kelime arasında olmalıdır.
• Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle (italik) yazılmalıdır.
• Yazı görseller dahil 30 sayfayı aşmamalıdır.
• Alt Başlık Georgia , İtalik, 11 punto (Düzey başlıkları için bknz: APA 7 yazım stili)
• Makalede Georgia yazı fontu, 10 punto kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise bu fontlar makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.
• Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
• Makaledeki blok alıntılar şu şekilde düzenlenmelidir: Tüm blok teklifini sol kenardan 0,5 inç girintili olarak girilmelidir.
* Makale yazımında “uzun alıntı, 40 kelimeden az kısa alıntı ve 40 kelime ile üzeri alıntılar vb. alıntı çeşitlemeleri için APA 7.0 yazım stilini inceleyiniz.

TÜBİTAK ULAKBİM’in şartları doğrultusunda; dergiye gönderilecek yazılar için:
• Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
• Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,
• Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,
• Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir." buna dayalı olarak,
• Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk sayfasında yer verilmelidir.

Tablo ve Görseller
• Tablo ve Görseller, Georgia, bold,11 punto
• Makalede kullanılan tablo ve görsel açıklamaları ve notlar ortalı, Georgia, 10 punto olmalı ve Tablo dışındaki bütün şekiller “Görsel” olarak adlandırılmalıdır.
• Tablolar ve Görseller ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde (Tablo 1, Görsel 1) şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir görsel ve tablo için uygun bir kısa tanım kullanılmalı, görsel veya tablo bir başka kaynaktan alındıysa kaynak bilgisine de yer verilmelidir.
• Makaledeki tüm tablo ve görseller en fazla 20 adet olmalıdır.
** Makale içerisinde kullanılan “tablo bilgileri” tablonun ÜZERİNDE ORTALI ; “görsel bilgileri” ise görselin ALTINDA ORTALI bir şekilde yazılmalıdır.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
• Sonuç, Tartışma ve Öneriler başlığı Georgia, bold, 11 punto
• Sonuç metni Georgia, 10 punto olarak, paragraf girintisiz yazılmalıdır.

Yazar Katkıları
• Yazar Katkıları başlığı Georgia, bold, 11 punto ( 2 veya daha fazla yazarlı yazılar için hakem sürecinden sonra doldurulacak)
• Yazar katkıları metni 10 Punto, paragraf girintisiz, Georgia yazı karakteri, çift satır aralığı
Çalışmaya 1. Yazar: %....., 2. Yazar: %....., oranında katkı sağlamıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı
• Çıkar Çatışması Beyanı başlığı Georgia, bold, 11 punto (hakem sürecinden sonra doldurulacak) “…………………………………………………………………” başlıklı makalemiz ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş, kişi ile mali çıkar çatışması yoktur. Yazarlar arasında da herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
• Çıkar çatışması olması halinde aşağıdaki alana çıkar çatışmasının kapsamını açıklayınız.

Kaynakça
• Kaynakça Georgia bold, 11 punto
• Kaynakça Georgia, 10 punto, paragraf girintisiz, asılı, 1,25, iki yana hizalı ve 1,5 satır aralığı olarak yazılmalıdır.

Extended Abstract
• Extended Abstract (Genişletilmiş Özet), Georgia, bold, 11 punto (makale kabulünden sonra yazılacak)
• Metin Georgia, İtalik, 9 punto, en az 500 en fazla 1000 kelime olmak kaydı ile Türkçe yazılarda genişletilmiş İngilizce özet (Extended Abstract), İngilizce ve diğer dillerdeki yazılarda ise Genişletilmiş Türkçe Özet olmalıdır.


KAYNAKÇA YAZIM ÖRNEĞİ

Süreli Yayınlar

1. DOI numarası olan dergi makalesi
McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of child language development. Psychological Review, 126(1), 1-51. http://doi.org/10.1037/rev0000126 
Parenteziçi alıntı: (McCauley ve Christiansen, 2019)
Narrative citation: McCauley ve Christiansen (2019)

2. Veritabanı olmayan URL’li, DOI’siz dergi makalesi
Chambers, D. W., & Turnbull, D. (1989). Science worlds: An integrated approach to social studies of science teaching. Social Studies of Science, 19(1), 155–179. http://www.jstor.org/stable/285047 
Parenteziçi alıntı: (Chambers ve Turnbull, 1989)
Anlatı alıntı: Chambers ve Turnbull (1989)

3. Çoğu akademik araştırma veritabanından veya basılı versiyondan, DOI'si olmayan dergi, dergi veya gazete makalesi
Anderson, M. (2018). Getting consistent with consequences. Educational Leadership, 76(1), 26-33.
Goldman, C. (2018, Kasım 28). The complicated calibration of love, especially in adoption. Chicago Tribune.
Parenteziçi alıntı: (Anderson, 2018; Goldman, 2018)
Anlatı alıntı: Anderson (2018) ve Goldman (2018)

4. DOI'li, 21 veya daha fazla yazarlı dergi makalesi
Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., Lambert, S., Al-Freih, M., Pete, J., Olcott, Jr., D., Rodes, V., Aranciaga, I., Bali, M., Alvarez, A. J., Roberts, J., Pazurek, A., Raffaghelli, J. E., Panagiotou, N., de Coëtlogon, P., Shahadu, S., Brown, M., Asino, T. I., Tumwesige, J., Ramírez Reyes, T., Barrios Ipenza, E., Ossiannilsson, … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. http://doi.org/10.5281/zenodo.3878572 
Parenteziçi alıntı: (Bozkurt vd., 2020)
Anlatı alıntı: Bozkurt vd., (2020)

5. DOI'li dergi makalesi, bireysel ve grup yazarların birleşimi
De Vries, R., Neiuwenhuijze, M., Buitendijk, S. E., & the members of Midwifery Science Work Group. (2013). What does it take to have a strong and independent profession of midwifery? Lessons from the Netherlands. Midwifery, 29(10), 1122-1128. http://doi.org/10.1016/j.midw.2013.07.007 
Parenteziçi alıntı: (De Vries at al., 2013)
Anlatı alıntı: De Vries at al., (2013)

6. Makale numarası veya eLocator içeren dergi makalesi
Clabough, J. (2021). Using thematic social studies teaching to explore the civil rights movement. The Social Studies, 112(4), 177-189. EJ1297598. http://dx.doi.org/10.1080/00377996.2021.1871579 
Parenteziçi alıntı: (Clabough, 2013)
Anlatı alıntı: Clabough (2013)

7. Baskıda dergi makalesi
Pachur, t., & Scheibehenne, B. (in press). Unpacking buyer-seller differences in valuation from experience: A cognitive modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review.
Parenteziçi alıntı: (Pachur & Scheibehenne, in press)
Anlatı alıntı: Pachur & Scheibehenne (in press)

8. Başka bir dilde yayınlanan dergi makalesi
Yaylak, E. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim yöntem ve uygulamalarının değerlendirilmesi. [Evaluation of Teaching Methods and Practices of Social Studies Teachers]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 187-205. http://doi.org/10.31592/aeusbed.621664 
Parenteziçi alıntı: (Yaylak, 2020)
Anlatı alıntı: Yaylak (2020)

9. Çeviride yeniden yayınlanan dergi makalesi
Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood (J. Bliss & H. Furth, Trans.). Human Development, 15(1), 1-12. http://doi.org/10.1159/000271225 (Original work published 1970)
Parenteziçi alıntı: (Piaget, 1970/1972)
Anlatı alıntı: Piaget (1970/1972)

10. Bir dergide özel bölüm veya özel sayı
Lilienfeld, S. O. (Ed.). (2018). Heterodox issues in psychology [Özel bölüm]. Archives of Scientific Psychology, 6(19, 51-104.
McDaniel, s. H., Salas, E., & Kazak, A. E. (Eds). (2018). The science of teamwork [Özel sayı]. American Psychologist, 73(4).
Parenteziçi alıntı: (Lilienfeld, 2018; McDaniel vd., 2018)
Anlatı alıntı: Lilienfeld (2018) ve McDaniel vd. (2018)

Kitap ve Referans Çalışmaları

11. DOI numaralı kitap
Brown, L. S. (2019). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. http://doi.org/10.1037/0000092-000 
Parenteziçi alıntı: (Brown, 2018)
Anlatı alıntı: Brown (2018)

12. Çoğu akademik araştırma veri tabanından veya basılı versiyondan DOI olmadan yazılmış kitap
Burgess, R. (2019). Rethinking global health: Framework of power. Routledge.
Parenteziçi alıntı: (Brown, 2018)
Anlatı alıntı: Brown (2018)

13. Çoğu akademik araştırma veri tabanından veya basılı versiyondan DOI numarası olmayan editörlü kitap
Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psychological health and social care: Contemporary approaches. Routledge.
Parenteziçi alıntı: (Hacker Hughes, 2017)
Anlatı alıntı: Hacker Hughes (2017)

14. Editörlü e-kitap (ör. Kindle kitabı) veya DOI’si olmayan, veritabanı olmayan bir URL’ye sahip sesli kitap
Pridham, K. F., Limbo, R,. & Schroeder, M. (Eds.). (2018). Guided participation in pediatric nursing practice: Relationship-based teaching and learning with parents, children, and adolescents. Springer Publishing Cpmpany. http://a.co/0IAiVgt 
Parenteziçi alıntı: (Pridham vd., 2018)
Anlatı alıntı: Pridham vd. (2018)

15. Kitap serileri
Turan, R., Sünbül, A. M., & Akdağ, H. (Eds.). (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif yaklaşımlar – 1. [Alternative approaches in social studies teaching]. Ankara: Pegem Akademi.
Parenteziçi alıntı: (Turan vd., 2014)
Anlatı alıntı: Turan vd. (2014)

Editörlü Kitap Bölümü

16. Editörlü bir kitapta DOI numaralı bir bölüm
Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Ed.), Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision içinde (2nd ed., pp. 287-314). American Psychological Association. http://doi.org/10.1037/0000119-012 
Parenteziçi alıntı: (Balsam vd., 2019)
Anlatı alıntı: Balsam vd. (2019)

17. Çoğu akademik araştırma veri tabanından veya basılı versiyondan, DOI olmadan bölüm ve editörlü kitap
Weinstock, R., Leong, G. B., & Silva, J. A. (2003). Defining forensic psychiatry: Roles and responsibilities. R. Rosner (Ed.), Principles and practices of forensic psychiatry içinde (2nd ed., pp. 7-13). CRC Press.
Parenteziçi alıntı: (Weinstock vd., 2003)
Anlatı alıntı: Weinstock vd. (2003)

Raporlar ve Gri Literatür

18. Bir devlet kurumu veya başka bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor
Australian Government Productivity Commission & Zealand Productivity Commission. (2012). Strengthening trans-Tasman economic relations. https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/australia-new-zealand/report/trans-tasman.pdf 
Parenteziçi alıntı: (Australian Government Productivity Commission ve Zealand Productivity Commission, 2012)
Anlatı alıntı: Australian Government Productivity Commission ve Zealand Productivity Commission (2012)

19. Bireysel yazarlar tarafından bir devlet kurumuna veya başka bir kuruluşa verilen rapor
Fried, D., & Polyakova, A. (2018). Democratic defense against disinformation. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/06/Democratic_Defense_Against_Disinformation_2.0.pdf 
Parenteziçi alıntı: (Fried ve Polyakova, 2018)
Anlatı alıntı: Fried ve Polyakova (2018)

20. Yıllık rapor
U.S. Securities and Exchange Commission. (2017).   https://www.sec.gov/files/sec-2017-agency-financial-report.pdf 
Parenteziçi alıntı: (U.S. Securities and Exchange Commission, 2017)
Anlatı alıntı: U.S. Securities and Exchange Commission (2017)

Konferans Oturumları ve Sunumları

21. Konferans oturumları
Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (2017, July 12-15). Everybody’s got a little music in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate [Konfernas oturumu]. Autism Society National Conference, Milwaukee, Wl, United States. https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html 
Parenteziçi alıntı: (Fistek at al., 2017)
Anlatı alıntı: Fistek at al. (2017)

22. Bildiri sunumu
Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30-April 2). If mama ain’t happy, nobody’s happy: The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Bildiri sunumu]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States.
Parenteziçi alıntı: (Maddox vd., 2016)
Anlatı alıntı: Maddox vd. (2016)

23. Sempozyum katılımı
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, Nisan 26-29). The art and significance of successfully identifying resilient individuals: A person-focused approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on resilience: Conceptualization, measurement, and enhancement [Sempozyum]. Western Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States.
Parenteziçi alıntı: (De Boer ve LaFavor, 2018)
Anlatı alıntı: De Boer ve LaFavor (2018)

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi

24. Yayınlanmamış yüksek lisans veya doktora tezi
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Yayınlanmamış doktora tezi]. University of Virginia.
Parenteziçi alıntı: (Harris, 2014)
Anlatı alıntı: Harris (2014)

25. Bir veritabanından doktora veya yüksek lisans tezi
Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram experiment (Yayın No. 10289373) [Doctora tezi, University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations and Thesis Global.
Parenteziçi alıntı: (Hollander, 2017)
Anlatı alıntı: Hollander (2017)

26. Çevrimiçi yayınlanan tez (veritabanında değil)
Hutcheson, V. H. (2012). Dealing with dual differences: Social coping strategies of gifted and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer adolescents. [Yüksek lisans tezi, The Collage of William & Mary]. William & Mary Digital Archive. https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16594/HutchesonVirginia2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Parenteziçi alıntı: (Hutcheson, 2012)
Anlatı alıntı: Hutcheson (2012)

Gözden Geçirme/İncelemeler

27. Bir dergide yayınlanan film incelemesi
Mirabito, L. A., & Heck, N. C. (2016). Bringing LGBTQ youth theater into spotlight [Review of the film The year we thought about love, by E. Brodsky, Dir.]. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 3(4), 499-500. http://doi.org.10.1037/sgd0000205 
Parenteziçi alıntı: (Mirabito & Heck, 2016)
Anlatı alıntı: Mirabito and Heck (2016)

28. Gazetede yayınlanan kitap incelemesi
Santos, F. (2019, January 11). Reframing refugee children’s stories [Review of the book We are displaced: My journey and stories from refugee girls around the wolrd, by M. Yousafzai]. The New York Times. http://nyti.ms/2Hlgjk3 
Parenteziçi alıntı: (Santos, 2019)
Anlatı alıntı: Santos (2019)

29. Bir internet sitesinde yayınlanan dizi bölüm incelemesi
Perkins, D. (2018, February 1). The good place ends its remarkable second season with irrational hope, unexpected gifts, and a smile [Review of the TV series episode “Somewhere else,” by M. Schur, Writer & Dir.]. A. V. Club
Parenteziçi alıntı: (Perkins, 2018)
Anlatı alıntı: Perkins (2018)

Yayınlanmamış Çalışmalar ve Gayri Resmi Olarak Yayınlanmış Çalışmalar

30. Yayınlanmamış makale
Yoo, J., miyamoto, y., Rigotti, A., & Ryff, C. (2016). Linking positive affect to blood lipids: A cultural perspective [Yayınlanmamış makale]. Department of Psychology, University of Wisconsin-Madison.
Parenteziçi alıntı: (Yoo vd., 2016)
Anlatı alıntı: Yoo vd. (2016)

31. Hazırlık aşamasında makale
O’Shea, M. (2018). Understanding proactive behavior in the workplace as a function of gender [Hazırlık aşamasında makale]. Department of Management, University of Kansas.
Parenteziçi alıntı: (O’Shea, 2018)
Anlatı alıntı: O’Shea (2016)

32. Yayınlanmak üzere gönderilen makale
Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2019). Emotion recognition as a function of facial cues: Implications for practice [Yayınlanmak üzere gönderilen makale]. Department of Psychology, University of Washington.
Parenteziçi alıntı: (Lippincott ve Poindexter, 2019)
Anlatı alıntı: Lippincott ve Poindexter (2019)

Bilgisayar Yazılımı, Mobil Uygulamalar, Cihazlar ve Ekipmanlar

33. Yazılım
Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., Rothstein, H. (2014). Comprehensive meta-analysis (Version 3.3.070) [Bilgisayar yazılımı]. Biostat. http://wwwmeta-analysis.com 
Parenteziçi alıntı: (Borenstein vd., 2014)
Anlatı alıntı: Borenstein vd. (2014)

34. Mobil uygulama
Epocrates. (2019). Epocrates medical references (Version 18.12) [Mobil uygulama]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/epocrates/id281935788 
Parenteziçi alıntı: (Epocrates, 2019)
Anlatı alıntı: Epocrates (2019)

Görsel-İşitsel Çalışmalar

35. TED Talk
Robinson, K. (Sir) (2006). Do schools kill creativity? [Video]. Ted Conferences. https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity/up-next 
Parenteziçi alıntı: (Robinson, 2006)
Anlatı alıntı: Robinson (2006)

36. Kayıtlı web seminerleri
Goldberg, J. F. (2018). Evaluating adverse drug effects [Webinar]. American Psychiatric Association. https://education.psychiatry.org/Users/ProductDetails.aspx?ActivityID=6172 
Parenteziçi alıntı: (Goldberg, 2018)
Anlatı alıntı: Goldberg (2018)

37. YouTube videosu veya başka bir akışlı (stream) video
Cutts, S. (2017, Kasım 24). Happiness [Video]. Vimeo. http://vimeo.com/244405542 
Parenteziçi alıntı: (Cutts, 2017)
Anlatı alıntı: Cutts (2017)

Ses Çalışmaları

38. Podcast
Vedantam, S. (Host). (2015-Güncel). Hidden brain [Ses podcast’i]. NPR. http://www.npr.org/series/42302056/hidden-brain 
Parenteziçi alıntı: (Vedantam, 2015-güncel)
Anlatı alıntı: Vedantam (2015-güncel)

39. Dijital arşivde radyo röportaj kaydı
de Beauvoir, S. (1960, Mayıs 4). Simone de Beauvoir discusses the art of writing [Röportaj/görüşme]. Studs Terkel Radio Archive; The Chicago History Museum. https://studsterkel.wfmt.com/programs/simone-de-beauvoir-discusses-art-writing
Parenteziçi alıntı: (de Beauvoir, 1960)
Anlatı alıntı: de Beauvoir (1960)

40. Konuşma ses kaydı
King, M. L., Jr. (1963, Ağustos 28). I have a dream [Konuşma ses kaydı]. American Rhetoric. https://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm 
Parenteziçi alıntı: (King, 1963)
Anlatı alıntı: King (1963)

Görsel Çalışmalar

41. Bilgigrafik
Rossman, J., & Palmer, R. (2015). Sorting through our space junk [Bilgigrafik]. World Science Festival. https://www.worldsciencefestival.com/infographics/space-junk-infographic/ 
Parenteziçi alıntı: (Rossman ve Palmer, 2015)
Anlatı alıntı: Rossman ve Palmer (2015)

42. Harita
Cable, D. (2013). The racial dot map [Harita]. University of Virginia, Weldon Cooper Center for Public Service. https://demographics.coopercenter.org/Racial-Dot-Map 
Parenteziçi alıntı: (Cable, 2013)
Anlatı alıntı: Cable (2013)

43. Fotoğraf
McCurry, S. (1985). Afghan girl [Photograph]. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/national-geographic-magazine-50-years-of-covers#/ngm-1985-jun-714.jpg 
Parenteziçi alıntı: (McCurry, 1985)
Anlatı alıntı: McCurry (1985)

44. PowerPoint slaytları ya da ders notları
Canan, E., & Vasilev, J. (2019, May 22). [Lecture notes on resource allocation]. Department of Management Control and Information Systems, University of Chile. https://uchilefau.academia.edu/ElseZCanan 
Parenteziçi alıntı: (Canan & Vasilev, 2019)
Anlatı alıntı: Canan and Vasilev (2019)

Sosyal Medya

45. Tweet
APA Education [@APAEducation]. (2018, Haziran 29). Collage students are forming mental-health clubs-and they’re making a difference @washingtonpost [Thumbnail with link attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/apaeducation/status/1012810490530140161 
Parenteziçi alıntı: (APA Education, 2018)
Anlatı alıntı: APA Education (2018)

46. Facebook gönderisi
Gaiman, N. (2018, Mart 22). 100,000+ Rohingya refugees could be at serious risk during Bangladesh’s monsoon season. My fellow UNHCR Goodwill Ambassador Cate Blanchet is [Image attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/neilgaiman/photos/a.306989681015/10155317233951016/?type=3&theater 
Parenteziçi alıntı: (Gaimen, 2018)
Anlatı alıntı: Gaimen (2018)

47. Instagram fotoğrafı, videosu
Zeitz MOCAA [@zeitzmocaa]. (2018, November 26). Grade 6 learners from Parkfields Primary School in Hanover Park visited the museum for a tour and workshop hosted by [Photographs]. Instagram. https://www.instagram.com/p/BqpHpjFBs3b/ 
Parenteziçi alıntı: (Zeitz MOCAA, 2018)
Anlatı alıntı: Zeitz MOCAA (2018)

48. Çevirimiçi forum gönderisi
National Aeronautics and Space Administration [nasa]. (2018, Semtember 12). I’m NASA astronaut Scott Tingle. Ask me anything about adjusting to being back on Earth after my first spaceflight! [Çevirimiçi forum gönderisi]. Reddit. https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/9fagqy/im_nasa_astronaut_scott_tingle_ask_me_anything/ 
Parenteziçi alıntı: (National Aeronautics ve Space Administration, 2018)
Anlatı alıntı: National Aeronautics ve Space Administration (2018)

Websayfası ve websitesi

49. Bir web sitesindeki wen sayfası
Avramova, N. (2019, January 3). The secret to a long, healthy life? Think age-positive. CNN. https://edition.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html 
Parenteziçi alıntı: (Avramova, 2019)
Anlatı alıntı: Avramova (2019)

50. Grup yazarlı bir web sitesindeki web sayfası
Centers for Disease Control and Prevention. (2018, Ocak 23). People at high risk of developing flu-related complications. https://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm 
Parenteziçi alıntı: (Centers for Disease Control ve Prevention, 2018)
Anlatı alıntı: Centers for Disease Control ve Prevention (2018)

51. Tarihi olmayan bir web sitesindeki web sayfası
National Nurses United. (t.y.). What employers should do to protect nurses from Zika. https://www.nationalnursesunited.org/what-employers-should-do-to-protect-rns-from-zika 
Parenteziçi alıntı: (National Nurses United, t.y.)
Anlatı alıntı: National Nurses United (t.y.)

52. Alınma tarihi olan bir web sitesindeki web sayfası
U. S. Census Bureau. (t.y.) U. S. and world population clock. U. S. Department of Commerce. Retrieved July 3, 2019, from https://www.census.gov/popclock/ 
Parenteziçi alıntı: (U. S. Census Bureau, t.y.)
Anlatı alıntı: U. S. Census Bureau (t.y.)

Daha fzla bilgiye ulaşmak için;
https://www.apastyle.org/learn/faqs/references-in-parentheses
http://citationonline.net/CitationHelp/csg04-manuscriptsapa.htm#references
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_author_authors.html
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_books.html


.......... BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ ........

Yayın Etiği
ODÜSOBİAD'da uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Dergimiz, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics(COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Yazarların Etik Sorumlulukları
ODÜSOBİAD'a çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir;
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma tarafımıza gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları Teşekkür kısımında beyan etmekle yükümlüdür.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

ODÜSOBİAD editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelinesfor Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for JournalEditors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, dergide yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
-Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
-Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
-Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
-Düşünce özgürlüğünü destekleme,
-Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
-Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
-Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler
-Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alan yazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
-Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
-Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
-Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
-Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
-"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
-Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
-Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
-Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
-Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
-Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
-Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
-Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
-Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
-Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
-Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
-Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
-Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;
-Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
-Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
-Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
-Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
-Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler;
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi:
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması:
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları:
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem:
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak:
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması:
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık:
Editörler; dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler:
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar:
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları:
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları:
-Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. ODÜSOBİAD değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
-Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
-Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
-Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
-Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
-Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
-Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
-Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayıncının Etik Sorumlukları
Dergi Yönetim Kurulu, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
ODÜSOBİAD yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız:

Dergimizde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen odudergi@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Article submission / process operation is free of charge

  Bilginin ışığında aydınlanmak dileğiyle....

 ODÜSOBİAD