Subjects

• International Marketing
• Consumer Behaviours
• Customer Relationship Management
• Sales Management
• Service Marketing
• Industrial Marketing
• Marketing


Journals

Reviewer
Editor
Dergi Yöneticisi
Reader
Author
User
Author
Reviewer

Articles

Z. Yüksekbilgili
ADAPTATION OF SECOND-HAND CONSUMPTION SCALE TO TURKISH: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY, Research of Financial Economic and Social Studies (RFES), (2018)
Z. Yüksekbilgili
The Turkish Adaptation of the Social Media Marketing Activities Scale in Service Firms: A Validity and Reliability Study, Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School, (2018)
Z. Yüksekbilgili, G. ÇEVİK
With Respect to Industy 4.0 an Analysis on Turkey’s Current and Future State, Research of Financial Economic and Social Studies (RFES), (2018)
Z. Yüksekbilgili
The Turkish Adaptation of the Brand Identity Scale for Higher Education Institutions: A Validity and Reliability Study, Research of Financial Economic and Social Studies (RFES), (2017)
Z. YÜKSEKBİLGİLİ, Y. KÜÇÜKÖZKAN
A RESEARCH ON RELATION OF ORGANIZATIONAL CLIMATE WITH THE JOB PERFORMANCE IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS, Süleyman Demirel University Visionary Journal, (2017)
Z. Yüksekbilgili, G. Akduman
Sağlık Personelinin Mutlulukları Üzerine Bir Alan Araştırması: Aile Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama, Research of Financial Economic and Social Studies (RFES), (2016)
Z. YÜKSEKBİLGİLİ, G. AKDUMAN
KUŞAKLARA GÖRE İŞKOLİKLİK, Adiyaman University Journal of Social Sciences, (2015)
Z. YÜKSEKBİLGİLİ
TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ YAŞ ARALIĞI, Electronic Journal of Social Sciences, (2015)
Z. YÜKSEKBİLGİLİ, M. ÇÖPOĞLU, O. GÜR
ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA, Electronic Journal of Social Sciences, (2015)
Z. YÜKSEKBİLGİLİ, G. AKDUMAN
PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE SATIŞ PERSONELİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE PERSONEL MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ, Electronic Journal of Social Sciences, (2015)