Subjects

• Social Science


Journals


Articles


E. BAYKAL
Effects of Servant Leadership on Psychological Capitals and Productivities of Employees, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2020)
E. BAYKAL, F. MIZRAK
LEADING FACTORS CONTRIBUTING INTERNATIONAL ORGANIZATIONS TO BE AGILE AND BLUE OCEAN STRATEGY; AN EVIDENCE FROM TURKISH CIVIL AVIATION SECTOR, Journal of Strategic and Social Researches, (2019)
E. BAYKAL
PERSON ORGANIZATION FIT: SPIRITUAL WAY TO BOOST PERFORMANCE, Akademic Social Studies, (2019)
E. BAYKAL
Participation Banks: A Suitable Environment For Workplace Spirituality, Mevzu – Journal of Social Sciences, (2019)
E. BAYKAL
TURKISH TYPE LEADERSHIP: SABRI ULKER EXAMPLE, The Journal of Social Science, (2019)
E. BAYKAL
Innovative Work Climate: Effects on Work Engagement, Journal of Economics Business and Finance Research, (2019)
E. BAYKAL
Human Factor in Change Management: An Example from Turkish Banking Sector, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
E. BAYKAL
EFFECT OF WORKPLACE SPIRITUALITY ON WORK ENGAGEMENT: MEDIATOR EFFECT OF ALTRUISTIC LOVE, PressAcademia Procedia, (2019)
E. BAYKAL
Boosting Innovative Work Behavior in Organizations Through Absorptive Capacity, Journal of Organizational Behavior Review, (2019)
E. BAYKAL
Improving In-Role and Extra-Role Performance through Workplace Spirituality, Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, (2019)
E. BAYKAL, E. ÖZGÜL, F. ÖZDEMİRCİ, T. YAZICI
Küreselleşmenin Türkiye Sigorta Sektöründeki Etkileri : Şirketlerin Ortaklık Yapısı ve Pazar Payları, JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, (2019)
E. BAYKAL NARCIKARA
QUEEN BEE SYNDROME IN THE LIGHT OF SOCIAL IDENTITY THEORY, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
E. BAYKAL, Ö. KOÇAK
EFFECTS OF JOB CHARACHTERISTICS ON JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE, JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, (2018)
E. BAYKAL, C. ZEHİR, M. KÖLE
Effects of Servant Leadership on Gratitude, Empowerment, Innovativeness and Performance: Turkey Example, Journal of Economy Culture and Society, (2018)
E. BAYKAL, C. ZEHİR, M. KÖLE
THE MEDIATION EFFECT OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP AND FIRM PERFORMANCE, Akademik Hassasiyetler, (2018)
E. BAYKAL
PROMOTING RESILIENCE THROUGH POSITIVE LEADERSHIP DURING TURMOIL, International Journal of Management and Administration, (2018)
E. BAYKAL NARCIKARA
Spiritüelite (Ruhsallık) ve İş Ortamında Anlam Arayışı, Alanya Academic Review, (2018)
E. BAYKAL
OTANTİK LİDERLİK VE POZİTİF ÇIKTILARI: POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BAKIŞ AÇISI, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2017)
E. BAYKAL NARCIKARA
Örgüt Ortamında Artarak Yükselen Olumluluk: Pozitif Örgüt Okulu Bakış Perpektifi, Journal of Behavior at Work, (2017)