Makaleler


H. ÇALIŞKAN, Y. YILDIRIM
Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersinin Ortaokul Öğrencilerinin Adil Olma ve Sorumluluk Değerlerine Etkisi, Journal of Multidisciplinary Studies in Education, (2020)
H. ÇALIŞKAN, Ç. KARADEMİR, T. ÖNTAŞ
Relationships between value orientations of adolescents and motivational action conflicts, Participatory Educational Research, (2020)
H. ÇALIŞKAN, M. ULUÇ, K. AFACAN
Farklı Kültürel Yapılardaki Ailelerde Yetişen Öğrencilerin Temel Demokratik Değerlerinin İncelenmesi, Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, (2020)
T. TOSUN, H. ÇALIŞKAN
Sosyal Bilgiler Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Kültür ve Miras Öğrenme Alanına İlişkin Pedagojik İçerik Bilgilerinin İncelenmesi, Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, (2020)
H. ÇALIŞKAN, B. DEMİR
ERGENLERDE TARİHSEL EMPATİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Turkish History Education Journal, (2019)
M. UYMAZ, H. ÇALIŞKAN
Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Soru Türleri ve Kapsam Geçerliğine Göre İncelenmesi, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, (2019)
H. ÇALIŞKAN, Y. YILDIRIM, G. KILINÇ
Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2019)
M. UYMAZ, H. ÇALIŞKAN
Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, (2019)
M. UYMAZ, H. ÇALIŞKAN
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “Empati” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi, Journal of Multidisciplinary Studies in Education, (2019)
G. KILINÇ, H. ÇALIŞKAN
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ders İşleme Sürecindeki Soru Sorma Tekniklerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
Y. Yıldırım, H. Çalışkan
2005 ile 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Değerlere ve Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Journal of Multidisciplinary Studies in Education, (2017)
H. ÇALIŞKAN
An Investigation into the Organization Levels of Social Studies Teachers with regard to Constructivist Learning Environments in Terms of Several Variables, Journal of Social Studies Education Research, (2015)