Volume: 11 Issue: 1, 3/1/21

Year: 2021

Bahçe Bitkileri / Horticulture

Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering

Bitki Koruma / Plant Protection

Biyoloji / Biology

Çevre Mühendisliği / Environment Engineering

Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical Electronic Engineering

Industrial Engineering / Endüstri Mühendisliği

Fizik / Physics

Gıda Mühendisliği / Food Engineering

İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering

Kimya / Chemistry, Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering

Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering

Matematik / Mathematics

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Moleculer Biology and Genetic

Orman Mühendisliği / Forestry Engineering

Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture

Tarım Ekonomisi / Agricultural Economy

Tarımsal Mekanizasyon / Agricultural Mechanization

Tarla Bitkileri / Field Crops

Tekstil Mühendislik / Textile Engineering

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Soil Science and Plant Nutrition

Zootekni / Animal Science