Venhar KAPLAN Doktora T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yayın 7 Atıf 0 Hakemlik 15
7 Yayın
0 Atıf
15 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Eğitim Felsefesi Eğitim Politikaları Eğitim Programları ve Öğretim Eğitim Psikolojisi Eğitim Sosyolojisi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri fen bilimleri ve fizik alanı

Biyografi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Education Sciences, 
Sakarya University Journal of Education,OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,Kuramsal Eğitimbilim Dergisi,
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi
Participatory Educational Research,
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi lerinde aktif hakemlik sürecim devam etmektedir.

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : Venhar KAPLAN
İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Mail

: Yakut Mah. 3844. Sok. Hane-i Yakut Apt.
8/23 No:27 Kocasinan/KAYSERİ
: 05075689865
: temeltasvenhar@gmail.com

2. Doğum Tarihi : 28.10. 1985
3. Unvanı : Dr.
4. Öğrenim
Durumu : Doktora
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Fizik

Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 2004-2009

Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi
ve Denetimi
(Tezli)

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2015

Doktora Eğitim Yönetimi
ve Denetimi (Dr.)

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2016-2020

5. Yüksek Lisans Tezi:
“Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin İş Yaşamı Kalitesi ile Örgütsel Değer Algıları Arasındaki
İlişki”/ Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
6. Doktora Tezi:
“ Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere
Göre İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)”
7. Uluslararası indexli hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
“Okul Yöneticilerinin Politik Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”/“An
Investigation into The Political Skills of School Administrators in Terms of Some Variables”.
International Journal of Management and Administration (IJMA), 4(8), 382-397. DOI:
10.29064/ijma.792775.
“Öğretmenlerin İş Yaşamı Kalitesi ile Örgütsel Değer Algıları Arasındaki İlişki”/ “Investigation of The
Relationship Between Teachers’ Quality of Work Life and Their Organizational Values”. Erciyes
Üniversitesi Eğitim Dergisi/ Erciyes Journal of Education (EJE), 5(1).
“Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Stres Kaynaklarının Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi”/ “An Investigation Into The Psychological Capital and Organizational Stress Sources of
Teachers In Terms of Some Variables”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49.

8. Uluslararası bilimsel kongrelerde sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:
 “Okul Yöneticilerinin Politik Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi ”. 14.
Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 2 – 4 Mayıs 2019, Çeşme – İzmir /Türkiye. (Tam metin
olarak sunuldu ve bildiri kitapçığında yayımlandı).
 “Sosyal Adalet Bağlamında Türkiye'nin Okul Terk ve Devamsızlık Sorunu”. 14. Uluslararası
Eğitim Yönetimi Kongresi. 2 – 4 Mayıs 2019, Çeşme-İzmir/Türkiye. (Tam metin olarak sunuldu
ve bildiri kitapçığında yayımlandı).
 “Okul Yöneticilerinin Politik Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”.
Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 26-28 Nisan 2019, Kayseri. (Tam metin
olarak sunuldu ve bildiri kitapçığında yayımlandı).
 “Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Akdeniz Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 17-
18 EKİM 2020, Girne. (Tam metin olarak sunuldu ve bildiri kitapçığında yayımlandı).
 “Öğretmenlerin Kişilik Özelliklerinin Bazi Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Akdeniz Zirvesi 3.
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 17-18 EKİM 2020, Girne. (Tam metin olarak sunuldu ve
bildiri kitapçığında yayımlandı).
9. Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Sendromların Eğitim ve Yönetime Yansımaları, Mitolojiden Kurama. (27, 28 ve 29. Bölümlerin
Yazarlığı). (Edt: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
10. Ulusal indexli hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
“Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”/
Invesigation of The Relationship Between Teachers’ Personality Traits and Their Organizational
Commitment. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Society
(JRES), 7(1), 376-396.
11. Ulusal kongrelerde sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:
“Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Örgütsel Değer Algılarının Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi”. FSMVU-EAK2020 Eğitim Araştırmaları Kongresi. 9-10 Mayıs 2020, İstanbul-Üsküdar
(Tam metin olarak sunuldu ve bildiri kitapçığında yayımlandı).
“Öğretmenlerin İş Yaşamı Kalite Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. FSMVU-EAK2020
Eğitim Araştırmaları Kongresi. 9-10 Mayıs 2020, İstanbul-Üsküdar (Tam metin olarak sunuldu ve bildiri
kitapçığında yayımlandı).
“Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Örgütsel Stres Yönetimi İle Örgütsel Psikolojik Sermaye
Düzeylerinin İncelenmesi” (Ahmet Kaya, Refik Balay, Venhar Kaplan)
12. Dil Becerileri: 2008 Sonbahar Dönemi ÜDS Sınavı Puanı: 71.250
13. Patent: Araştırmacı Gemi ve Akıllı Su Sebili (Başvuruları yapıldı)
14. Atıflar:
 Aktan, O. (2018). Eğitim kurumlarına yön veren temel değerler (Türkiye İl Milli Eğitim
Müdürlükleri Örneği). Kastamonu Education Journal, 26(6), 1939-1950.

 Gökçe, Y. ve Pelit, E. (2016). Yöneticilere duyulan güven ile çalışma yaşam kalitesinin işten
ayrılma niyetine etkisi: Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 Çimen, B. ve Karadağ, E. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin çalışma şartları ve gelecek
kaygıları üzerine görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 518-541.
 Aktan, O. (2018). Fundamental values directing to educational ınstitutions “example of provincial
national education directorates of Turkey. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1939.

15. Sertifikalar:
 “Python Yazılım Dili ve Yapay Zeka Eğitici Eğitimi”. (18.11.2019-16.12.2019) Oran Kalkınma
Ajansı.
 “1.01.01.08.007 - Nesnelerin İnterneti (IoT) Temel Seviye Kursu. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (03/08/2020-04/09/2020).
 “Proje Danışmanlığı Semineri. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (18-27 Mayıs 2020).
 “Müze Eğitimi Kursu”. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (13-26 Nisan 2020).
 TÜBİTAK 4007 “Bilimle Nefes Almak. (15-16 Haziran 2019). Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat
Merkezi.
 TÜBİTAK 4006 “Fizik ile Piyano”. (25 Nisan 2019). Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi.
 TÜBİTAK 4006 “Çiçeklerimiz Solmasın”. (26-27 Nisan 2019). Kayseri Çetin Şen Bilim ve
Sanat Merkezi.
 TÜBİTAK 4007 “Bilim Eğlencelidir! Demişmiydik?. (06-07 Ekim 2018). Kayseri Çetin Şen
Bilim ve Sanat Merkezi.
 “Geleceği Şekillendirecek Teknolojiler: Sayısal Ortamda Modelleme ve Artırılmış Gerçeklik
Eğitimi”. (19-23 Haziran 2017) Oran Kalkınma Ajansı.
 TÜBİTAK 4006 “Bitkiler Güldürür, Radyasyon Öldürür”. (09-10 Mayıs 2017). Kayseri Çetin
Şen Bilim ve Sanat Merkezi.
 “Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu”. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE
GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (06-07 Mart 2017).
 TÜBİTAK 4005 “Bilim ve Sanat Merkezleri Fizik Öğretmenleri Astronomi Eğitimi ve
Uygulamaları”. (6-10 Eylül 2017). Kayseri Erciyes Dağı Mirada Otel.

 “2.02.09.01.002 - Zeka Oyunları Kursu 1”. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (23-29 Haziran 2016).
14. İş Deneyimi
 (12.10.2009-09.04.2010)-BEKİR BOYDAK İLKÖĞRETİM OKULU- İngilizce Öğretmenliği.
 (07.02.2012-02.09.2013)-IMKB Çok Programlı Lisesi, Şanlıurfa (Kadrolu-İlk Atama)
 (05/09/2013-15/01/2016)-Yeşilhisar Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yeşilhisar/KAYSERİ
 (18/08/2014-15/09/2014)- Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi (Müdür Yardımcılığı)
 (22/01/2016-Devam ediyor)-Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi, Melikgazi/KAYSERİ


Kurum

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Popüler Yayınları

Yayınlar

Lise Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Yazarlar: Venhar KAPLAN
Yayın Bilgisi: 2021 , Temel Eğitim
DOI: 10.52105/temelegitim.12.3
ATIF 0 FAVORİ 1

0

ATIF

1

FAVORİ
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.