Sayı: 15

Yıl: 2019

Türk dili ve edebiyatı

Araştırma Makalesi

4. -mA ve –mAK: Cümlede anlam oluşumundaki işlevsellikleri

Tanıtmalar