avatar
Pınar Şafak Prof. Dr. GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Publication 17 Review 30 CrossRef Cited 28 TR Dizin Cited 22
17 Publication
30 Review
28 CrossRef Cited
22 TR Dizin Cited

Research Fields

Special Education and Disabled Education Multi Disabled Education Sight Disabled Education

Institution

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Popular Publications

Joint Attention Ability in Children with Visual Impairment
Authors: Pınar Şafak , Derya Uyar
DOI: 10.30703/cije.432161
CITED 0 FAVORITE 2 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2551

0

2

2551

0

1

9704

0

1

1278

Publications

0

1171

0

1900

0

2569

Joint Attention Ability in Children with Visual Impairment
Authors: Pınar Şafak , Derya Uyar
DOI: 10.30703/cije.432161
FAVORITE 2 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2551

2

2551

Çok Duyulu Öykülerin Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Görmeyen Öğrencilerin Dinlediğini Anlamalarına Etkisi
Authors: Pınar Şafak , Pınar Demiryürek, Hatice Cansu Yılmaz
DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.322391
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 6866

0

6866

The Effect of Performance Feedback Provided to Student-Teachers Working with Multiple Disabilities
Authors: Pinar Safak , Hatice Cansu Yilmaz, Pinar Demiryurek, Mustafa Dogus
DOI: 10.12973/eu-jer.5.3.109
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 314

0

314

1

9704

Publications

1

0

1171

5

0

2569

10

0

8909

Çok Duyulu Öykülerin Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Görmeyen Öğrencilerin Dinlediğini Anlamalarına Etkisi
Authors: Pınar Şafak , Pınar Demiryürek, Hatice Cansu Yılmaz
DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.322391
CITED 1 FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 6866

1

0

6866

Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.