Cilt: 5 - Sayı: 1

Yıl: 2013

Makaleler

10. KÜRESEL REKABETTE KÜMELENME VE İNOVASYONUN ROLÜ

17. HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK: SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI VE YENİ STRATEJİLER

26. BİLGİ TOPLUMUNDA BİLGİ İŞÇİSİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER

41. DOĞAL GAZ TÜKETİM TAHMİNİ