Subjects

• Psychological Counseling and Guidance
• Career Consultancy
• Okul Psikolojik Danışmanlığı


Journals


Articles


Ç. AKIN ARIKAN, S. ZORBAZ
Measurement invariance of the satisfaction with life scale across gender and time, Turkish Journal of Education, (2020)
S. ZORBAZ, T. MUTLU, F. KORKUT OWEN, F. ARICI-ŞAHİN
Kariyer Uyumu ve İyimserliğini Arttırmada Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Psiko-Eğitim Programının Etkililiği, Kastamonu Education Journal, (2020)
O. ZORBAZ, S. KIZILDAĞ, S. DEMİRTAŞ-ZORBAZ
Suça Sürüklenen Ergenlerin Okul İklimi Algılarına İlişkin Nitel Bir Çalışma, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2020)
C. GENÇOĞLU, H. DEMİRCİOĞLU, S. DEMİRTAŞ ZORBAZ, S. EKİN
OKUL ORTAMINDA EBEVEYNLERLE ÇALIŞMAK: GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER, Milli Eğitim Dergisi, (2019)
S. DEMİRTAŞ-ZORBAZ, N. KOÇTÜRK
Examination of Psychometric Characteristics of Perceived Community Support Subscale in a University Sample, OPUS International Journal of Society Researches, (2018)
S. DEMİRTAŞ ZORBAZ
Ebeveyn Özyetkinliğinin Yordayıcısı Olarak Ebeveyn – Çocuk İlişkisi, Buca Faculty of Education Journal, (2018)
E. AKTAŞ, S. DEMİRTAŞ ZORBAZ
School Counselor’s Opinions About Their Competence of Child Counseling, Inonu University Journal of the Faculty of Education, (2018)
Ö. ULAŞ, S. DEMİRTAŞ ZORBAZ, E. DİNÇEL, G. ÇİFFİLİZ KINAY, R. COŞTUR
Factors Effecting Private High School Students’ Career Choice, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
S. KIZILDAG, İ. YILDIRIM, E. DİNÇEL, S. DEMİRTAŞ-ZORBAZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları, Hacettepe Journal of Educational Research, (2016)
A. ÖZER, D. GENÇTANIRIM KURT, S. KIZILDAĞ, S. DEMİRTAŞ ZORBAZ, F. ARICI ŞAHİN, T. ACAR, T. ERGENE
Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeğinin (YAÖ) Geliştirilmesi, Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, (2016)
D. GENÇTANIRIM KURT, S. KIZILDAĞ, S. DEMİRTAŞ ZORBAZ, A. ÖZER
Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Farkındalık Düzeylerinin Belirleyicileri, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, (2015)